Ứng dụng Công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch Covid-19

Đăng ngày 25 - 01 - 2021
Lượt xem: 157
100%

 

Xem tại đây: Xem ngay

Tin mới nhất

Đường dây nóng phòng chống dịch Covid-19 ngành Y tế Hưng Yên(26/02/2021 2:42 CH)

Đường dây nóng tư vấn phòng, chống dịch COVID-19(21/01/2021 12:52 SA)

Đường dây nóng tư vấn COVID-19 của 63 tỉnh thành(21/01/2021 10:33 CH)

Đường dây nóng 21 bệnh viên tiếp nhận thông tin dịch bệnh (06/02/2021 10:58 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
1086 người đang online