Kế hoạch đảm bảo công tác y tế bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp huyện KĐ nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng ngày 12 - 03 - 2021
Lượt xem: 222
100%

 

Xem tại đây:KH 46 UBND HUYEN.pdf

Tin mới nhất

Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử Đại biểu HĐND huyện Kim Động khóa XX,...(01/06/2021 9:33 SA)

Nghị quyết công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII...(04/05/2021 7:20 SA)

Nghị quyết công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên khóa...(03/05/2021 7:44 SA)

Về việc tăng cường tuyên truyền, cô động về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các...(29/04/2021 9:41 SA)

Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Kim Động khóa XX, nhiệm kỳ...(23/04/2021 9:46 CH)

Về việc báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại...(15/04/2021 9:49 CH)

Kế hoạch kiểm tra công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm...(08/04/2021 2:18 CH)

Quyết định thành lập Tổ kiểm tra công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại...(08/04/2021 11:10 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
635 người đang online