Tiếp nhận 66 hồ sơ người ứng cử đại biểu HĐND huyện Khóa XX và 823 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng ngày 16 - 03 - 2021
Lượt xem: 104
100%

Cùng với tiếp tục triển khai các bước công tác bầu cử theo đúng quy trình, thời gian theo luật định, đến nay, UBBC huyện đã tiếp nhận 66 hồ sơ người ứng cử đại biểu HĐND huyện Khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử, không có hồ sơ người tự ứng cử.

 

Trong đó, khối Đảng có 12 hồ sơ ứng cử, khối Mặt trận và các đoàn thể có 10 hồ sơ ứng cử, khối Chính quyền 20 hồ sơ, Lực lượng vũ trang 4 hồ sơ, khối doanh nghiệp và Tôn giáo mỗi tổ chức 2 hồ sơ ứng cử và khối xã, thị trấn, đơn vị sự nghiệp có 16 hồ sơ người ứng cử đại biểu HĐND huyện. Cùng với đó, UBBC các xã, thị trấn cũng tiếp nhận tổng số 823 hồ sơ người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026 do các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử, và không có hồ sơ người tự ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. 

Nhiệm kỳ 2021-2026, trên cơ sở dân số, cử tri và đặc điểm dân cư của từng địa phương, huyện nhà được phân bổ bầu 32 đại biểu HĐND cấp huyện; đồng thời HĐND xã, thị trấn được bầu là 431 đại biểu. Hiện nay, UBBC các cấp trong huyện đang khẩn trương hoàn thành việc chuyển hồ sơ ứng cử đến Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp để đưa vào danh sách hiệp thương lần 2, dự kiến tổ chức trước ngày 19/3/2021 theo quy định của Luật./.

Tin mới nhất

Kỳ họp thứ Mười bốn tổng kết HĐND huyện Khóa XIX Nhiệm kỳ 2016-2021(16/04/2021 11:07 CH)

Huyện Kim Động: Hội nghị hiệp thương lần thứ ba lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn...(15/04/2021 10:46 SA)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn...(29/03/2021 8:03 SA)

Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII và Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số...(26/03/2021 7:54 SA)

Đại hội đại biểu Hội LHPN xã Đồng Thanh lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2021- 2026(26/03/2021 12:21 CH)

Ủy ban MTTQ VN huyện: Tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2 thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những...(17/03/2021 7:27 SA)

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với huyện về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV...(17/03/2021 12:59 CH)

Xã Hùng An: Tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử ĐBQH, ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.(16/03/2021 7:30 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
19 người đang online