Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền

Đăng ngày 25 - 02 - 2021
Lượt xem: 262
100%

Căn cứ Công văn số 132/STTTT-TTBCXB ngày 24/02/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hưng Yên về việc thực hiện công tác tuyên truyền, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn phối hợp với Đài truyền thanh huyện triển khai tuyên truyền một số nội dung sau:

 

1. Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021

Tuyên truyền theo nội dung Hướng dẫn số 171-HD/BTGTW ngày 29/01/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021.

2. Tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

a) Nội dung tuyên truyền

 Tuyên truyền các nội dung tại Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021; Quyết định số 1344/QĐ-BKHDDT ngày 03/9/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021; Quyết định số 1006/QĐ-BNV ngày 26/11/2020 của Bộ Nội vụ về việc ban hành phương án điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

Tập trung tuyên truyền các nội dung cơ bản của cuộc Tổng điều tra năm 2021 gồm: Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra; đối tượng Tổng điều tra; đơn vị Tổng điều tra; thời điểm tiến hành Tổng điều tra; hình thức thu thập thông tin; kế hoạch tổ chức thực hiện Tổng điều tra; nội dung của cuộc Tổng điều tra; quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong quá trình thực hiện Tổng điều tra.

b) Thời gian tuyên truyền

Đợt 1: Tuyên truyền từ tháng 2 đến tháng 5

Đợt 2: Tuyên truyền từ tháng 6 đến tháng 7

2. Tuyên truyền công tác phòng, chống bệnh Cúm A (H5N1), A(H5N6) và các chủng virut cúm gia cầm lây sang người

Tuyên truyền các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống bệnh Cúm A (H5N1), A(H5N6) và các chủng virut cúm gia cầm lây sang người: Quyết định số 172/QĐ-TTg ngày 13/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Cúm gia cầm giai đoạn 2019-2025; Công điện hỏa tốc số 163/CĐ-TTg ngày 08/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh Cúm gia cầm và các chủng vi rút gia cầm lây sang người; Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNN ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn.

Tuyên truyền, hướng dẫn người dân nhận thức đầy đủ nguy cơ và thách thức phòng ngừa dịch bệnh, chủ động áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế, ngành nông nghiệp; biện pháp vệ sinh trong chăn nuôi, giết mổ gia cầm; các biện pháp ngăn chặn sự xâm nhập vi rút cúm gia cầm vào nước ta; các biện pháp phòng, chống chủ động tránh lây truyền sang người nhằm hạn chế thấp nhất sự lây nhiễm và tử vong cho người.

Tuyên truyền những kết quả nổi bật đạt được trong công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm thời gian qua; phản ánh nỗ lực và quyết tâm của các ngành, các cấp và chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch Cúm A (H5N1) và A(H5N6) trên gia cầm.

 

Hướng dẫn tuyên truyền: Hướng dẫn số 171.pdf

Tin mới nhất

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(25/06/2021 3:58 CH)

Câu hỏi, gợi ý đáp án Cuộc thi tìm hiểu về quê hương Hưng Yên với chủ đề: “Hưng Yên truyền thống...(18/06/2021 12:19 SA)

Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu về quê hương Hưng Yên với chủ đề “Hưng Yên truyền thống và phát triển”(18/06/2021 12:14 SA)

Cuộc thi tìm hiểu về quê hương Hưng Yên với chủ đề “Hưng Yên truyền thống và phát triển”(18/06/2021 12:08 SA)

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(13/06/2021 10:11 SA)

Công văn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chính Minh...(12/03/2021 2:08 CH)

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị(22/02/2021 9:50 SA)

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM(21/02/2021 9:44 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
444 người đang online