Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVI tổ chức Kỳ họp thứ Mười sáu

Đăng ngày 23 - 03 - 2021
Lượt xem: 574
100%

Sáng ngày 22/3/2021, tại Hội trường HĐND - UBND tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khoá XVI đã tổ chức Kỳ họp thứ 16. Dự họp có các ông: Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đỗ Xuân Tuyên, Thứ Trưởng Bộ Y tế, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Nguyễn Văn Phóng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện các Ủy ban của Quốc hội; các ông, bà trong đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố, thị xã.

 

Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản phát biểu khai mạc Kỳ họp

Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản phát biểu khai mạc Kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản nêu rõ: Theo quy định, trước khi kết thúc nhiệm kỳ, Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị để đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan tư pháp trong 05 năm qua, trên cơ sở đó, rút ra những bài học kinh nghiệm hay để triển khai thực hiện các nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ tới. Nhiệm kỳ 2016-2021, được sự quan tâm, hướng dẫn của Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, cùng với quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân trong tỉnh, hoạt động của Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh và các cơ quan tư pháp đạt được nhiều kết quả nổi bật, quan trọng trên tất cả các lĩnh vực công tác. Kinh tế tiếp tục ổn định và có mặt phát triển; GRDP tăng bình quân hàng năm 8,32%; tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 78,83 triệu đồng; thu ngân sách hàng năm vượt kế hoạch Trung ương giao; từ năm 2017 tỉnh Hưng Yên trở thành tỉnh tự cân đối thu chi và có đóng góp với ngân sách Trung ương. Năm 2020 tỉnh Hưng Yên được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó có 28 xã hoàn thành tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, 5 xã cơ bản hoàn thành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, đời sống của Nhân dân tiếp tục được nâng cao. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực tiếp tục được tăng cường. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện. Công tác bảo đảm an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội được tập trung chỉ đạo. Trong nhiệm kỳ, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức được 16 kỳ họp, 02 phiên giải trình của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, ban hành 260 nghị quyết, tổ chức 57 cuộc giám sát, khảo sát, kịp thời kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết khó khăn, vướng mắc của các địa phương, cơ quan, đơn vị; phần lớn các ý kiến, kiến nghị của cử tri, của các đoàn giám sát đã được UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng xử lý, giải quyết theo thẩm quyền. Công tác phối hợp hoạt động giữa Trường trực HĐND, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh được thực hiện có hiệu quả. Có thể khẳng định rằng: Vai trò, vị thế và uy tín của Hội đồng nhân dân tỉnh ngày càng được nâng lên, được các cấp, các ngành đánh giá cao, được đông đảo cử tri và Nhân dân đồng tình ủng hộ.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ Mười sáu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa khóa XVI

Toàn cảnh Kỳ họp thứ Mười sáu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa khóa XVI

Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân, các cơ quan tư pháp của tỉnh đã thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng có tính chất quyết định nhưng chắc chắn cũng còn không ít những hạn chế cần rút kinh nghiệm. Để đánh giá đúng tình hình tổ chức và hoạt động trong nhiệm kỳ qua, rút ra kinh nghiệm quý báu cho nhiệm kỳ tới, đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, tiếp tục thảo luận, đóng góp những ý kiến sát thực tiễn, thiết thực, tạo bước đà quan trọng cho hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Trước khi tiến hành thảo luận, đánh giá chung các hoạt động của HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ 2016-2021, tại Kỳ họp này các đại biểu sẽ tập trung thảo luận, xem xét việc thông qua 07 dự thảo Nghị quyết do Thường trực HĐND và UBND tỉnh trình tại kỳ họp.

 Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Kỳ họp

Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh: 05 năm của nhiệm kỳ 2016-2021 vừa qua, HĐND tỉnh đã tiếp tục khẳng định vị trí với vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước tại địa phương. Kế thừa và phát huy thành tựu, bài học kinh nghiệm của các nhiệm kỳ trước, tăng cường đổi mới hoạt động, HĐND tỉnh đã phát huy được trí tuệ tập thể, ngày càng nâng cao vai trò, trách nhiệm của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND và từng đại biểu HĐND tỉnh, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt chức năng theo luật định, nổi bật là: Hội đồng nhân dân tỉnh đã chú trọng đổi mới toàn diện các lĩnh vực công tác, nâng cao chất lượng các kỳ họp, trọng tâm là chất lượng ban hành các nghị quyết của HĐND, đảm bảo sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tuân thủ pháp luật, phù hợp với thực tiễn, phát huy được tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, là động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Nhiều Nghị quyết quan trọng do HĐND tỉnh ban hành đã tác động trực tiếp, định hướng lâu dài đến sự phát triển của tỉnh, như: các nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, các nghị quyết về chính sách khuyến khích phát triển đầu tư, chính sách an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh; xây dựng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính quyền địa phương... Việc ban hành nghị quyết kịp thời, sát tình hình và yêu cầu thực tiễn trong nhiệm kỳ qua đã tạo hành lang pháp lý, cơ chế và động lực cho các cấp, các ngành và Nhân dân triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đây cũng là cơ sở quan trọng để các cấp, các ngành tăng cường quản lý nhà nước và thu hút, kêu gọi đầu tư. Đồng thời, là căn cứ cụ thể để cử tri và Nhân dân toàn tỉnh tham gia theo dõi, giám sát.

Nhiệm kỳ vừa qua, HĐND tỉnh đã tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo thiết thực; thực hiện giám sát, tái giám sát với tinh thần quyết liệt và đạt kết quả. Hoạt động giám sát tại kỳ họp thông qua chất vấn và trả lời chất vấn từng bước đi vào nề nếp, trở thành một trong những nội dung quan trọng tại các kỳ họp thường kỳ HĐND tỉnh. Hoạt động chất vấn tập trung vào những việc cụ thể, có tính thời sự, phản ánh sát hơn tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Đặc biệt, công tác giám sát nhân sự do HĐND tỉnh bầu thông qua việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt theo Nghị quyết 85/2014/QH13 của Quốc hội về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn, đã được HĐND các cấp trong tỉnh thực hiện nghiêm túc, dân chủ, công khai và minh bạch, đạt tỷ lệ tín nhiệm cao. HĐND tỉnh đã thực hiện tốt công tác phối hợp hoạt động với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; tăng cường đổi mới phương thức và hình thức tiếp xúc cử tri; kịp thời nắm bắt thông tin, tâm tư, lắng nghe ý kiến cử tri. Quan tâm công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đại biểu HĐND, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu, của HĐND các cấp.

Những kết quả HĐND tỉnh khoá XVI đạt được trong nhiệm kỳ qua đã đóng góp quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015-2020, nhiều chỉ tiêu vượt cao, vượt trước mục tiêu Nghị quyết Đại hội, tạo tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ, phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của các vị đại biểu HĐND tỉnh khoá XVI, các cơ quan trong bộ máy chính quyền, cơ quan tư pháp và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh tới cơ sở, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân toàn tỉnh trong thời gian qua. Nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những tập thể, cá nhân được khen thưởng tại Kỳ họp quan trọng ngày hôm nay.

Thời gian tới, dự báo tình hình kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; nước ta đứng trước nhiều cơ hội, song vẫn tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Trước tình hình trên, đòi hỏi các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm, nỗ lực hơn nữa. Tỉnh ủy đề nghị HĐND tỉnh thời gian tới, trên cơ sở đánh giá đúng những kết quả đạt được, những mặt tồn tại hạn chế, bài học kinh nghiệm đã nêu trong Báo cáo tổng kết của HĐND tỉnh, nhấn mạnh một số nội dung sau:

Một là, tập trung nghiên cứu, quán triệt, triển khai sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tới các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, cử tri và Nhân dân trong tỉnh. Trọng tâm là sớm hoàn thành xây dựng, ban hành các chương trình, đề án cụ thể hóa tổ chức thực hiện Nghị quyết bảo đảm sát đặc điểm, tình hình, yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị, để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Hai là, trong điều kiện tỉnh ta phải chủ động thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế địa phương trong bối cảnh tiếp tục duy trì thực hiện nhiệm vụ tự cân đối thu - chi; đồng thời, tạo đà để bước vào giai đoạn phát triển mới cho nhiệm kỳ 2021-2026. Do đó, đề nghị cấp uỷ các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành nắm chắc tình hình để chủ động và kịp thời có những giải pháp thực hiện sáng tạo, hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Ba là, để ngày bầu cử 23 tháng 5 sắp tới diễn ra thành công tốt đẹp; các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương cần phối hợp chặt chẽ, triển khai tích cực việc chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các vị đại biểu HĐND tỉnh trên cương vị công tác của mình tích cực tham gia công tác chuẩn bị bầu cử, công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân và giám sát hoạt động bầu cử, bảo đảm để sự kiện chính trị trọng đại này diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, là ngày hội lớn của toàn dân. Cùng với chuẩn bị tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, cần chuẩn bị các điều kiện phục vụ Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là kỳ họp khởi đầu cho nhiệm kỳ mới, có nhiều nội dung quan trọng, nhất là tiến hành bầu chức danh chủ chốt của HĐND tỉnh và UBND tỉnh, các cơ quan của HĐND, ủy viên UBND tỉnh. Đề nghị các cơ quan tham mưu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, tham mưu giúp HĐND tỉnh khóa mới xây dựng chương trình, nội dung và tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khoá 17, là tiền đề quan trọng để định hướng hoạt động cho toàn khóa.

Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 16 đã gần khép lại với những kết quả tích cực, đây sẽ là nền tảng là động lực quan trọng để Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, phấn đấu đến năm 2025, xây dựng Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững. HĐND tỉnh sắp bước sang một nhiệm kỳ mới với nhiều điều kiện thời cơ, thuận lợi và không ít những khó khăn, thách thức đan xen. Phát huy truyền thống, thành tựu và những kinh nghiệm hoạt động của HĐND tỉnh các khóa trước, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tin tưởng rằng HĐND tỉnh nhiệm kỳ tới trong đó có các vị đại biểu tái cử và đại biểu mới tham gia sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt các nhiệm vụ, chức năng của HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiếp theo, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trình tại Kỳ họp Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại Kỳ họp các Tờ trình và dự thảo Nghị quyết: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh quy mô, địa điểm và dự án phải thu hồi đất trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tại các huyện để cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện trên địa bàn tỉnh; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên (ĐT.379); Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường bên tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đường nối ĐH.45 xã Đồng Than với ĐT.376 xã Ngọc Long; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường trục ngang kết nối QL.39 (Km22+550) với ĐT.376; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc quy định mức chi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và thời gian được hưởng hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Đại diện Ban Kinh tế Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh trình bày các Báo cáo thẩm tra về các Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại Kỳ họp.

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh đã thống nhất cao, biểu quyết thông qua 07 Nghị quyết trình tại Kỳ họp.

Tiếp đó, Kỳ họp xem xét các Báo cáo tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021: Báo cáo tổng kết tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021; Báo cáo kết quả công tác Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền địa phương giai đoạn 2016-2021; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri và kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri nhiệm kỳ 2016-2021; Báo cáo về tình hình tổ chức và kết quả hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021; Báo cáo công tác của ngành Kiểm sát nhân dân, nhiệm kỳ 2016-2021; Báo cáo tổng kết công tác Tòa án nhân dân, nhiệm kỳ 2016-2021; Báo cáo tổng kết công tác Thi hành án dân sự, nhiệm kỳ 2016-2021; Báo cáo tổng kết tình hình tổ chức và kết quả hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021; Báo cáo tổng kết tình hình tổ chức và kết quả hoạt động của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021; Báo cáo tổng kết tình hình tổ chức và kết quả hoạt động của Ban Pháp chế - HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Kỳ họp đã nghe ý kiến tham luận của đại biểu thuộc Tổ đại biểu HĐND huyện Ân Thi về công tác xây dựng chính quyền địa phương, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan dân cử.

Tiếp theo đó, thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ trao Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Đỗ Xuân Sảng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong đổi mới hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ trao Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Đỗ Xuân Sảng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong đổi mới hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ trao Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Đỗ Xuân Sảng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong đổi mới hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Cũng tại Kỳ họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 07 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 07 tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 07 tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Kỳ họp thứ Mười sáu, HĐND tỉnh khóa XVI đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản nhấn mạnh: Chỉ còn khoảng 03 tháng nữa là nhiệm kỳ khóa XVI của HĐND tỉnh sẽ chính thức khép lại để chuẩn bị cho một nhiệm kỳ mới, nhiệm kỳ 2021-2026 khóa XVII, HĐND tỉnh. Nhìn lại 5 năm qua, chúng ta tự hào về những thành quả đã đạt được, nhưng cũng không ít trăn trở về trách nhiệm trước sự phát triển của tỉnh, về những việc vẫn còn đang thực hiện, về sự đáp ứng với niềm tin, mong đợi của cử tri. Để thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ còn lại, ngoài những giải pháp đã được xác định trong các báo cáo, đề nghị các vị đại biểu tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, đồng sức, đồng lòng và chủ động, trách nhiệm cao để thực hiện mục tiêu, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra, tạo tiền đề để chúng ta bước vào giai đoạn phát triển mới. Đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành chủ động xử lý, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề còn tồn tại, hạn chế và những vấn đề phát sinh; tổ chức rà soát, thực hiện đầy đủ các kiến nghị sau giám sát của các cơ quan HĐND từ đầu nhiệm kỳ đến nay; trong đó, đặc biệt quan tâm giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhất là kiến nghị được cử tri phản ánh nhiều lần, kéo dài. Các cấp, các ngành, các địa phương tập trung tổ chức thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá 15 và bầu cử đại biểu HĐND các cấp tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026.

Tin mới nhất

Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh...(19/02/2022 9:36 SA)

Đồng chí Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án giao thông, lễ trao quyết định...(24/12/2021 10:01 SA)

Đồng chí Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy(24/12/2021 9:45 SA)

Kỷ niệm trọng thể 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh Hưng...(22/12/2021 9:18 SA)

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc khẩn chương triển khai các biện pháp kiểm soát, khống...(05/11/2021 3:15 CH)

Quyết định về việc khoanh vùng, cách ly tạm thời, phòng chống dịch Covid-19 đối với Bệnh viện Đa...(04/11/2021 6:09 CH)

Hợp nhất Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng với Trung tâm Văn hóa tỉnh thành Trung tâm Văn...(27/10/2021 12:12 CH)

Tổ chức các hoạt động Kinh tế - Xã hội trong trạng thái bình thường mới(19/06/2021 9:23 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
1180 người đang online