Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII và Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Đăng ngày 26 - 03 - 2021
Lượt xem: 112
100%

Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa của BCH Đảng bộ huyện khóa XXIII, chiều ngày 26/3, tại Hội trường lớn của huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 6 BCH Đảng bộ huyện và Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Dự Hội nghị có đ.c Phạm Thái Sơn - TUV, Bí thư Huyện ủy, đ.c Nguyễn Chi Hội - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; đ/c Bùi Văn Phúc - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đại diện các Ban XDĐ tỉnh ủy; cùng các đ.c ủy viên BCH Đảng bộ huyện khóa 23; Ủy viên UBKT huyện ủy; các đ/c Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy và các tập thể, cá nhân được huyện khen thưởng.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các đồng chí lãnh đạo huyện Báo cáo kết quả kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BTV Huyện ủy năm 2020; thông qua Dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; Chủ trương đầu tư Dự án hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá đất giãn dân làm nhà ở tại xã Toàn Thắng, đồng thời tiến hành sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 5 năm qua, huyện nhà đã tổ chức học tập, nghiên cứu quán triệt Chỉ thị một cách nghiêm túc theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, với 209 hội nghị được tổ chức cho hơn 27.900 lượt cán bộ, đảng viên đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tham gia học tập. Đồng thời, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, những vấn đề còn tồn tại có liên quan đến các nội dung của chuyên đề hàng năm để tập trung lãnh đạo thực hiện tại địa phương, đơn vị. Nội dung của Chỉ thị số 05 đã được BTV Huyện ủy và cấp ủy cơ sở đưa vào chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, cũng như gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và triển khai nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, qua đó đã tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động trong tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân, tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Các tổ chức đảng, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị trong huyện đã gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua, cuộc vận động tại địa phương, đơn vị, đem lại hiệu quả thiết thực. Tiêu biểu như Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện với phong trào xây dựng “Khu dân cư 3 không”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Hội Liên hiệp phụ nữ huyện gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “phụ nữ rèn luyện phẩm chất tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không 3 sạch” góp phần xây dựng Nông thôn mới; Hội Nông dân huyện với phong trào “sản xuất, kinh doạnh giỏi”; Hội Cựu chiến binh huyện với phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, phong trào “3 xây, 2 có”, Huyện đoàn với phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”; Liên đoàn lao động huyện với phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; Công an huyện với cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; Ban Chỉ huy Quân sự huyện với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”... Theo đó, 5 năm qua có 29/73 khu dân cư trong huyện đạt KDC tiêu biểu; đã xây dựng được 146 đoạn đường hoa, 70 mô hình tiết kiệm với số tiền hơn 4,5 tỷ đồng, giúp hơn 640 lượt hội viên khó khăn vay phát triển kinh tế gia đình. Toàn huyện có hơn 10.100 hộ đạt tiêu chí SXKD giỏi các cấp, hơn 1.000 lượt hội viên CCB đạt danh hiệu hội viên gương mẫu; hơn 2.500 lượt cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đạt danh hiệu lao động giỏi, lao động sáng tạo; có 170 công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng hạ tầng, cảnh quan, bảo vệ môi trường nông thôn từ nguồn xã hội hóa với tổng trị giá hơn 1,5 tỷ đồng...

Công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, đơn vị được đẩy mạnh thông  qua nhiều hình thức phong phú, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, và sự đồng thuận cao trong Đảng, trong xã hội về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW luôn được chú trọng, thực hiện nghiêm túc từ huyện đến cơ sở, đã tổ chức kiểm tra, giám sát 114 lượt đảng viên, 110 lượt tổ chức đảng; cấp ủy cơ sở kiểm tra, giám sát hơn 636 lượt đảng viên, 608 lượt tổ chức đảng trong đó có nội dung lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Qua đó đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong tổ chức thực hiện và chấn chỉnh, khắc phục, sửa chữa, uốn nắn những khuyết điểm, lệch lạc nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW trên địa bàn huyện...

Phát biểu kết luận và bế mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Thái Sơn – TUV, Bí thư Huyện ủy đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần được tập trung thực hiện trong thời gian tới: Trong đó, các chi, đảng bộ cơ sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, cần tổ chức nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả Kế hoạch và các chương trình đã được BCH đảng bộ huyện thông qua; các cơ quan tham mưu khẩn trương hoàn thiện trình BTV ban hành 7 đề án thực hiện các chương trình đã được thông qua. Chuẩn bị, tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết ĐH XIII của Đảng một cách nghiêm túc. Tập trung cao cho việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo các bước, quy trình, đúng luật định gắn với công tác phòng chống dịch Covid-19. Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, và cả hệ thống chính trị, toàn thể nhân dân về tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các Nghị quyết, Quyết định của các cấp về công tác tổ chức, cán bộ, trách nhiệm nêu gương, quy định những điều đảng viên không được làm... để việc nêu gương thực sự trở thành hành động tự giác, thường xuyên của cán bộ, đảng viên, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện ”tự diễn biến”, ”tự chuyển hóa” trong nội bộ... Tiếp tục gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT/TW với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời chú trọng biểu dương, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả, góp phần lan tỏa những điều tốt đẹp trong cộng đồng xã hội...

Tại Hội nghị, đã có 23 tập thể và 34 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vinh dự được Ban Thường vụ huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện biểu dương, khen thưởng.

 

Tin mới nhất

Huyện Đoàn Kim Động hưởng ứng Chương trình "Sóng và máy tính cho em", "Đồng hành cùng em học trực...(18/11/2021 1:39 CH)

Tổ chức Chương trình “Triệu Túi An Sinh” tại xã Phú Thịnh và Thọ Vinh (09/10/2021 9:57 SA)

Huyện Kim Động: Công bố Quyết định của UBND tỉnh về thành lập Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh...(08/10/2021 8:51 CH)

Đại hội Hội khuyến học huyện lần thứ 4, nhiệm kỳ 2021-2026(28/09/2021 10:07 SA)

Huyện Đoàn tổ chức bàn giao công trình "thanh niên với sức khoẻ cộng đồng" gắn với chào mừng kỷ...(22/09/2021 10:29 SA)

Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi huyện năm 2021(30/08/2021 4:12 CH)

Hội LHPN huyện: Tổ chức Đại hội đại biểu hội LHPN huyện lần thứ XXIII, nhiệm kì 2021 - 2026(06/08/2021 3:20 CH)

Đ/c Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Kim Động về tình hình...(04/08/2021 4:34 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
785 người đang online