Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đăng ngày 29 - 03 - 2021
Lượt xem: 76
100%

Trong 2 ngày 27 và 28/3, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Trung ương kết nối với hơn 7.400 điểm cầu từ Trung ương đến các điểm cầu cơ sở trên toàn quốc. Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân... Dự hội nghị tại điểm cầu huyện nhà có các đồng chí: Phạm Thái Sơn -TUV, Bí thư Huyện ủy, đ/c Nguyễn Chi Hội - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, đ/c Bùi Văn Phúc - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Dự Hội nghị trực tuyến còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ cơ quan, doanh nghiệp trực thuộc Huyện ủy; Trưởng, phó các phòng, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, Ủy viên UBKT Huyện ủy; Bí thư, Phó Bí thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn và các đ/c báo cáo viên cấp huyện.

 

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Thành công của Đại hội đã góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp đổi mới của đất nước. Các văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã được chuẩn bị công phu, thực sự là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn Đảng và toàn dân, thể hiện rõ sự thống nhất giữa ý Đảng, lòng dân; sự quyết tâm và ý chí phát triển trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng phải xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa bằng các kế hoạch, dự án khả thi, sát với điều kiện thực tế, định lượng được kết quả, hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và sự phát triển mạnh mẽ của mỗi địa phương, đơn vị. Trong quá trình nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết phải đề cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu, ý thức tự giác, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng. Công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải được tiến hành thường xuyên, đồng bộ, sáng tạo với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng; phát huy sức mạnh của hệ thống Tuyên giáo các cấp, các cơ quan báo chí, đội ngũ báo cáo viên…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo viên là các đ.c Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư quán triệt 5 chuyên đề gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; và chuyên đề về những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia. 

Hội nghị này có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức, nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, để Nghị quyết ĐH XIII của Đảng sớm đi vào thực tiễn cuộc sống.

Tin mới nhất

Kỳ họp thứ Mười bốn tổng kết HĐND huyện Khóa XIX Nhiệm kỳ 2016-2021(16/04/2021 11:07 CH)

Huyện Kim Động: Hội nghị hiệp thương lần thứ ba lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn...(15/04/2021 10:46 SA)

Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII và Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số...(26/03/2021 7:54 SA)

Đại hội đại biểu Hội LHPN xã Đồng Thanh lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2021- 2026(26/03/2021 12:21 CH)

Ủy ban MTTQ VN huyện: Tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2 thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những...(17/03/2021 7:27 SA)

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với huyện về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV...(17/03/2021 12:59 CH)

Tiếp nhận 66 hồ sơ người ứng cử đại biểu HĐND huyện Khóa XX và 823 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp...(16/03/2021 2:21 CH)

Xã Hùng An: Tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử ĐBQH, ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.(16/03/2021 7:30 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
352 người đang online