Về việc hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân"

Đăng ngày 29 - 03 - 2021
Lượt xem: 39
100%

 

Xem tại đây: CV 232 ubnd huyen.signed.pdf

Tin mới nhất

Kế hoạch kiểm tra công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm...(08/04/2021 2:18 CH)

Quyết định thành lập Tổ kiểm tra công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại...(08/04/2021 11:10 SA)

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp...(05/04/2021 2:20 CH)

Đảm bảo an ninh, trật tự y tế bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm...(25/03/2021 9:03 SA)

Quyết định phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp...(24/03/2021 10:55 SA)

Kế hoạch phát động thi đua đặc biệt tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và...(23/03/2021 10:46 SA)

Về việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo phục vụ bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ...(22/03/2021 11:00 SA)

Quyết định phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử Đại biểu QH khóa XV và đb HĐND các cấp nhiệm kỳ...(19/03/2021 12:12 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
344 người đang online