Lĩnh vực Văn hóa

Đăng ngày 31 - 03 - 2021
Lượt xem: 807
100%

 

STT

Mã TTHC

Mức độ DVC

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

1

LVVH_X02

Mức độ 3

Công nhận “Gia đình văn hóa”

Văn hóa

2

LVVH_X03

Mức độ 3

Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

Văn hóa

3

LVVH_X01

Mức độ 2

Đăng ký thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1000 bản

Văn hóa

 

Tin mới nhất

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
954 người đang online