Lĩnh vực Xây dựng

Đăng ngày 31 - 03 - 2021
Lượt xem: 2306
100%

 

STT

Mã TTHC

Mức độ DVC

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

1

XD_X01

Mức độ 3

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt thuộc địa giới hành chính do cấp xã quản lý.

Xây dựng

2

XD_X02

Mức độ 3

Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ tại nông thôn

Xây dựng

3

XD_X03

Mức độ 3

Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ tại nông thôn

Xây dựng

4

XD_X04

Mức độ 3

Gia hạn giấy phép xây dựng do Uỷ ban nhân dân xã cấp.

Xây dựng

5

XD_X05

Mức độ 3

Điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn

Xây dựng

6

XD_X06

Mức độ 3

Cấp lại giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn

Xây dựng

 

Tin mới nhất

Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo...(01/01/2020 5:09 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
87 người đang online