Lĩnh vực Y tế

Đăng ngày 31 - 03 - 2021
Lượt xem: 2307
100%

 

STT

Mã TTHC

Mức độ DVC

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

1

YT2018_X01

Mức độ 3

Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số

Y tế

2

YT_2016_X01

Mức độ 3

Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng cấp xã

Y tế

3

YT_2016_X02

Mức độ 3

Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh

Y tế

4

YT_2016_X03

Mức độ 3

Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ em được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Y tế

 

Tin mới nhất

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
13 người đang online