Kỳ họp thứ Mười bốn tổng kết HĐND huyện Khóa XIX Nhiệm kỳ 2016-2021

Đăng ngày 16 - 04 - 2021
Lượt xem: 94
100%

Sáng 16/4/2021, tại Nhà văn hóa huyện, HĐND huyện khóa XIX tổ chức Kỳ họp thứ Mười bốn nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021; xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng và biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND, nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Nguyễn Lê Huy (UV BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy), các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy, ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh nguyên là Chủ tịch HĐND huyện khóa XIX, cùng lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh. Về phía huyện có đồng chí Phạm Thái Sơn (Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy), đồng chí Nguyễn Chi Hội (Phó Bí thư TT Huyện ủy), đồng chí Bùi Văn Phúc (Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện), đồng chí Nguyễn Viết Quý (ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịchT TT HĐND huyện), các đồng chí trong BTV Huyện ủy, ủy viên BCH đảng bộ huyện khóa XXIII, các ông bà đại biểu HĐND huyện khóa XIX, lãnh đạo các phòng, ngành, các xã, thị trấn trong huyện.

Theo nội dung chương trình của kỳ họp, UBND huyện đã trình bày các tờ trình và dự thảo NQ: phê duyệt danh mục các dự án khởi công mới thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2021; v/v bố trí vốn, hỗ trợ kinh phí cho các dự án đầu tư công do huyện, xã làm chủ đầu tư năm 2021. Ngoài ra, các đại biểu dự kỳ họp cũng nghiên cứu các tờ trình và Dự thảo NQ: thông qua chủ trương đầu tư các dự án khởi công năm 2021; thông qua Đề án đề nghị công nhận xã Thọ Vinh đạt tiêu chí đô thị loại V.

Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của Ban KTXH đối với các tờ trình và dự thảo NQ của UBND huyện, và thảo luận tại hội trường, các đại biểu dự kỳ họp đã biểu quyết nhất trí thông qua các NQ của kỳ họp.

Thay mặt Thường trực HĐND huyện khóa XIX, đồng chí Nguyễn Viết Quý (ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịchT TT HĐND huyện) đã trình bày báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND huyện trong nhiệm kỳ 2016-2021. Báo cáo nêu rõ: Nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND huyện khóa XIX đã phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, tăng cường đổi mới về tổ chức, hình thức hoạt động, không ngừng phát huy vai trò của cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội ANQP của huyện.

Trong nhiệm kỳ, HĐND huyện đã tổ chức thành công 13 kỳ họp. Công tác tổ chức và điều hành kỳ họp có nhiều đổi mớitheo hướng dân chủ, linh hoạt, giảm thời gian đọc báo cáo, tăng thời gian thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn, phát huy dân chủ, trí tuệ của đại biểu HĐND trong thảo luận. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện đã ban hành 141 Nghị quyết các loại về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tài chính – ngân sách và nhiều Nghị quyết khác, tạo cơ sở để UBND huyện triển khai các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của huyện.

Cùng với coi trọng thực hiện nghiêm túc và hiệu quả hoạt động giám sát, HĐND huyện luôn giữ mối quan hệ phối hợp hiệu quả với các cơ quan liên quan trong thực hiện các hoạt động công tác của HĐND; thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ VN huyện trong các hoạt động tiếp xúc cử tri, giám sát, phản biện xã hội. HĐND huyện cũng làm tốt công tác hướng dẫn đối với hoạt động của HĐND xã, thị trấn, giúp nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND xã, thị trấn. Các Ban của HĐND huyện thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các hoạt động giám sát, khảo sát; thẩm tra các báo cáo, tờ trình của UBND huyện trước khi HĐND huyện xem xét, cho ý kiến quyết định. Các tổ đại biểu HĐND huyện cũng đảm bảo các hoạt động  theo quy định, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND huyện.

Trên cơ sở khẳng định hiệu quả hoạt động, chỉ rõ những hạn chế và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, HĐND huyện đã đề ra một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện trong nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, tiếp tục đổi mới công tác tổ chức kỳ họp để nâng cao chất lượng kỳ họp, giảm thời gian trình bày các báo cáo, tăng thời gian thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn. Tăng cường hoạt động giám sát, khảo sát, tập trung vào các vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm. Chú trọng công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện kiến nghị sau giám sát. Tập ttrung thực hiện hiệu quả công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo Luật định.

Cùng với báo cáo tổng kết tổ chức và hoạt động của HĐND huyện khóa XIX, kỳ họp đã thông qua báo cáo của UBND huyện về tình hình tổ chức và kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021 do đồng chí Bùi Văn Phúc (Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện) trình bày. Trong nhiệm kỳ, UBND huyện đã có nhiều đổi mới về phương thức lãnh đạo; chủ động, sáng tạo trong quá trình điều hành hoạt động của UBND theo hướng đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; tích cực phối hợp; sâu sát cơ sở; tăng cường đối thoại, lắng nghe để giải quyết kịp thời các kiến nghị và tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Nhờ vậy, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, kinh tế XH của huyện nhà trong giai đoạn 2016-2020 đã đạt kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng khá, hầu hết các chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Bình quân giai đoạn 2016-2020, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt 10,4%/ năm. Thu ngân sách 5 năm đạt 1253 tỷ đồng (tăng hơn 700 tỷ đồng  so với kế hoạch). Các lĩnh vực văn hóa – xã hội của huyện có bước phát triển rõ nét; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Thu nhập BQ đầu người đến hết năm 2020 đạt 53 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,23%. Có trên 12 nghìn lao động được tạo việc làm mới; có 98,7% số làng được công nhận làng văn hóa. 100% các xã đạt chuẩn QG về y tế; tỷ lệ phát triển dân số tự nhiêm duy trì ở mức dưới 1%; chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao; Công tác QPAN được tăng cường, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững. Đặc biệt, cùng với 16 xã đạt chuẩn NTM, trong đó, có 3 xã được công nhận xã NTM nâng cao, huyện nhà hoàn thành mục tiêu XD NTM sớm hơn so với kế hoạch svà đã được công nhận huyện đạt chuẩn NTM.

Tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Đăng Duy (Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN huyện) đã trình bày báo cáo công tác tham gia XD chính quyền địa phương, NK 2016-2021 của Ủy ban MTTQ VN huyện. Đồng thời, nghiên cứu các báo cáo kết quả công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Viện KSND huyện, Tòa án nhân dân huyện và Chi cục Thi hành án DS huyện. Các đại biểu dự kỳ họp đã thảo luận, tham luận về các báo cáo tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND, UBMTTQ, UBND huyện và các ngành liên quan.

Dự và chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Nguyễn Lê Huy (Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy) đã có bài phát biểu ghi nhận những đóng góp quan trọng của HĐND huyện đối với sự phát triển của huyện và gợi mở một số vấn đề trọng tâm mà HĐND huyện cần thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả công tác trong nhiệm kỳ tới, góp phần hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển KTXH 5 năm tới của huyện.

Tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 của HĐND huyện khóa XIX, đã có 6 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND huyện được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 6 tập thể và 40 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen.

Hình ảnh khác:

Các Đại biểu dự kỳ họp

Đồng chí Nguyễn Viết Quý - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện

Đồng chí Nguyễn Đăng Duy - UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch MTTQVN huyện

Biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND, nhiệm kỳ 2016-2021

Các đại biểu tỉnh, huyện chụp ảnh lưu niệm

Tin mới nhất

Nghị quyết công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII...(04/05/2021 7:20 SA)

Nghị quyết công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên khóa...(03/05/2021 7:44 SA)

Gặp gỡ người ứng cử và triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đối với người ứng cử...(29/04/2021 2:21 CH)

Huyện Kim Động: Hội nghị hiệp thương lần thứ ba lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn...(15/04/2021 10:46 SA)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn...(29/03/2021 8:03 SA)

Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII và Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số...(26/03/2021 7:54 SA)

Đại hội đại biểu Hội LHPN xã Đồng Thanh lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2021- 2026(26/03/2021 12:21 CH)

Ủy ban MTTQ VN huyện: Tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2 thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những...(17/03/2021 7:27 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
459 người đang online