BÁO CÁO TỔNG KẾT Thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm trong việc quản lý sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020

Đăng ngày 29 - 11 - 2020
Lượt xem: 496
100%

 

Xem tại đây: bc 331.signed.pdf

Tin mới nhất

BC Kết quả thực hiện Chỉ thị số 17 của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản...(26/11/2021 10:40 SA)

Báo cáo thực trạng công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt và đề xuất vị trí xây...(08/04/2021 4:09 CH)

Báo cáo ATTP năm 2020, phương hương 2021(15/12/2020 3:43 CH)

Báo cáo kết công tác TNMT năm 2020 và kế hoạch năm 2021(16/11/2020 9:34 SA)

Báo cáo công tác TNMT 09 tháng đầu năm 2020(15/09/2020 9:39 SA)

Báo cáo VSATTP tết trung thu 2020(10/09/2020 11:25 SA)

kết quả thực hiện các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì môi trường năm 2020 (07/08/2020 3:42 CH)

báo cáo sơ kết ATTP năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020(08/07/2020 3:39 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
524 người đang online