Báo cáo kết quả công tác đối ngoại năm 2020, phương hướng , nhiệm vụ năm 2021

Đăng ngày 20 - 11 - 2020
Lượt xem: 809
100%

 

Xem tại đây: bc 320 ubnd huyen.pdf

Tin mới nhất

Báo cáo kết quả công tác đối ngoại 6 tháng đầu năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm...(05/06/2020 3:27 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
385 người đang online