Báo cáo thực trạng công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt và đề xuất vị trí xây dựng lò đốt rác thải trên địa bàn huyện KĐ

Đăng ngày 08 - 04 - 2021
Lượt xem: 2576
100%

 

Xem tại đây: BC 84 ubnd huyen.pdf

Tin mới nhất

BC Kết quả thực hiện Chỉ thị số 17 của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản...(26/11/2021 10:40 SA)

Báo cáo ATTP năm 2020, phương hương 2021(15/12/2020 3:43 CH)

BÁO CÁO TỔNG KẾT Thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm trong việc quản lý sử dụng đất đai giai...(29/11/2020 3:56 CH)

Báo cáo kết công tác TNMT năm 2020 và kế hoạch năm 2021(16/11/2020 9:34 SA)

Báo cáo công tác TNMT 09 tháng đầu năm 2020(15/09/2020 9:39 SA)

Báo cáo VSATTP tết trung thu 2020(10/09/2020 11:25 SA)

kết quả thực hiện các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì môi trường năm 2020 (07/08/2020 3:42 CH)

báo cáo sơ kết ATTP năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020(08/07/2020 3:39 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
587 người đang online