Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2020

Đăng ngày 24 - 03 - 2020
Lượt xem: 198
100%

 

Xem tại đây: 1103616697-25-3-25.pdf

Tin mới nhất

tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý III năm 2020 (25/09/2020 3:47 CH)

Kết quả công tác cải cách hành chính Qúy III năm 2020(09/09/2020 3:44 CH)

Báo cáo tình hình , kết quả thực hiện kiểm soát TTHC quý II năm 2020 (24/06/2020 3:34 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
1069 người đang online