Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 1887/QĐ-BTP về việc ban hành Bộ tài liệu bồi dưỡng tập huấn viên hòa giải ở cơ sở.

Đăng ngày 02 - 10 - 2020
Lượt xem: 95
100%

Ngày 09/9/2020, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 1887/QĐ-BTP về việc ban hành Bộ tài liệu bồi dưỡng tập huấn viên hòa giải ở cơ sở. Đây là tài liệu làm cơ sở để vận dụng tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải cho hòa giải viên. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện Kim Động tại Công văn số 841/UBND – PTP ngày 30 tháng 10 năm 2020, phòng Tư pháp đã đăng tải toàn bộ nội dung Bộ tài liệu trên Trang thông tin điện tử của của Uỷ ban nhân dân huyện để các phòng, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn khai thác, sử dụng.

 

Tin mới nhất

Tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống dịch Covid-19(05/09/2021 9:30 SA)

Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 13/5/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với...(24/06/2021 3:46 CH)

Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến(08/04/2021 11:03 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV và...(19/03/2021 2:35 CH)

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội...(11/02/2021 9:25 SA)

Tuyên truyền , phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV và...(09/09/2020 2:17 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV...(12/03/2020 4:33 CH)

Luật phòng, chống tham nhũng(01/11/2019 10:35 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
85 người đang online