Kết quả công tác cải cách hành chính Qúy III năm 2020

Đăng ngày 09 - 09 - 2020
Lượt xem: 220
100%

 

Xem tại đây: 21652484-11-9-11.pdf

Tin mới nhất

tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý III năm 2020 (25/09/2020 3:47 CH)

Báo cáo tình hình , kết quả thực hiện kiểm soát TTHC quý II năm 2020 (24/06/2020 3:34 CH)

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2020(24/03/2020 3:10 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
902 người đang online