Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng xây dựng nông thôn mới năm 2020 và Kế hoạch triển khai 2021

Đăng ngày 24 - 12 - 2020
Lượt xem: 60
100%

 

Xem tại đây: BC 358 ubnd huyen.signed.pdf

Tin mới nhất

Kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới Quý I năm 2021(24/03/2021 4:07 CH)

Kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới Qúy 3 năm 2020 (25/09/2020 3:49 CH)

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2020 (24/06/2020 3:35 CH)

kết quả xây dựng NTM quý I năm 2020(25/03/2020 3:12 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
660 người đang online