Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Kim Động

Đăng ngày 10 - 01 - 2021
Lượt xem: 1238
100%

 

Địa chỉ: Số    , đường Nguyễn Bình, thôn Lương Hội, Thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

 

I: Vị trí chức năng của Trung tâm

      1. Vị trí:

      - Trung tâm Văn hóa – Thể thao(VH-TT) huyện Hoa Lư là đơn vị trực thuộc UBND huyện Hoa Lư, do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập; chịu sự chỉ đạo quản lý trực tiếp của UBND huyện Hoa Lư; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hóa – Thể thao tỉnh Ninh Bình và chịu sự quản lý nhà nước của Phòng Văn hóa - thông tin huyện Hoa Lư;

      - Trung tâm VH-TT huyện là đơn vị sự nghiệp, tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động, Có tư cách pháp nhân, có trụ sở và con dấu riêng;  được mở tài khoản giao dịch theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập,  để hoạt động theo quy định của pháp luật.

      2. Chức năng:

      - Phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của  địa phương;

      - Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao và du lịch ở cơ sở;

      - Tổ chức, cung ứng dịch vụ công; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và du lịch; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn.

II: Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm

      1. Căn cứ theo chương trình phát triển kinh tế, chính trị văn hoá xã hội của địa phương, kế hoạch công tác của chuyên ngành, phong trào văn hoá thông tin – TDTT và du lich, xây dựng kế hoạch hoạt động ngắn - dài hạn và tổ chức triển khai thực hiện khi được UBND huyện phê duyệt;

      2. Tổ chức hoạt động thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan về chủ trương đường lối chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước cũng như nhiệm vụ kinh tế, chính trị -Văn  hoá xã hội của địa phương;

      3. Điều hành tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thông tin lưu động, vui chơi giải trí… thành lập các câu lạc bộ, nhóm sở thích, các lớp năng khiếu về nghệ thuật, kỹ năng ngành nghề và các hoạt động khác phù hợp với khả năng nhiệm vụ quyền hạn được giao;

      4. Tổ chức Hội thi, Hội diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng, lễ hội truyền thống. thành lập đội tuyển của huyện tham gia hội thi, hội diễn do tỉnh tổ chức. Mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp công tác VHTT ở các xã, thị trấn theo kế hoạch của ngành VHTT&DL;

      5. Tổ chức Đại hội TDTT theo định kỳ, các giải thi đấu truyền thống, các hoạt động thể dục - thể thao, huấn luyện đội tuyển của huyện tham gia các giải thi đấu của tỉnh tổ chức  và các trò chơi dân gian, hiện đại mang tính lưu truyền và phổ cập, tổ chức các lớp bồi dưỡng tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ TDTT cơ sở theo kế hoạch của ngành;

      6. Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao;

      7. Tổ chức hoạt động thư viện cấp huyện, triển khai xây dựng các tủ sách, phòng đọc tại cơ quan cũng như cơ sở, thường xuyên lập kế hoạch tổ chức các hoạt động ngoại khoá phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt, nghiên cứu, tìm hiểu đối tượng bạn đọc ở địa phương. Tổ chức các dịch vụ, trò chơi có thu trong thư viện.

      8. Tổ chức phối hợp trưng bày triển lãm có chủ đề quy định hàng năm tại Trung tâm Văn hoá – TT  huyện cũng như ở cơ sở;

      9. Tổ chức các hoạt động tác nghiệp chuyên môn, các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao và các hoạt động dịch vụ khác đáp ứng nhu cầu của nhân dân địa phương đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của tổ chức sự nghiệp;

      10. Biên soạn, xuất bản, phát hành thông tin theo quy định của pháp luật các tài liệu chuyên môn phục vụ cho các hoạt động nghiệp vụ;

      11. Phối hợp giao lưu, trao đổi hợp tác, học tập về chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động văn hoá thông tin – TDTT với các tổ chức cá nhân trong và ngoài huyện, trong tỉnh và ngoài tỉnh;

      12. Tổ chức và học tập kinh nghiệm ở trong tỉnh và ngoài tỉnh về tổ chức thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

      13. Thực hiện báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về hoạt động của Trung tâm với các cấp các ngành liên quan về công tác theo quy định của pháp luật;

      14. Tổ chức và quản lý viên chức, hợp đồng lao động, tài chính và tài sản của Trung tâm VH - TT  theo quy định. Được ký kết hợp đồng lao động cũng như chấm dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật;

       15. Thực hiện các nhiệm vụ khác trong chức năng, nhiệm vụ được UBND huyện giao.

Tin mới nhất

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
967 người đang online