Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Tân Sửu trên địa bàn huyện Kim Động

Đăng ngày 19 - 03 - 2021
Lượt xem: 181
100%

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 35/KH-UBND về việc tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Tân Sửu trên địa bàn huyện Kim Động. Phòng Tư pháp đã phối hợp với Sở Tư pháp đăng tải bộ đề cương các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa 10 kỳ họp thứ XIV thông qua trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn huyện dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng.

 

Tin mới nhất

Tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống dịch Covid-19(05/09/2021 9:30 SA)

Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 13/5/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với...(24/06/2021 3:46 CH)

Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến(08/04/2021 11:03 SA)

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội...(11/02/2021 9:25 SA)

Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 1887/QĐ-BTP về việc ban hành Bộ tài liệu bồi dưỡng tập huấn...(02/10/2020 2:42 CH)

Tuyên truyền , phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV và...(09/09/2020 2:17 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV...(12/03/2020 4:33 CH)

Luật phòng, chống tham nhũng(01/11/2019 10:35 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
910 người đang online