tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý III năm 2020

Đăng ngày 25 - 09 - 2020
Lượt xem: 215
100%

 

Xem tại đây: 111129536-30-9-30.pdf

Tin mới nhất

Kết quả công tác cải cách hành chính Qúy III năm 2020(09/09/2020 3:44 CH)

Báo cáo tình hình , kết quả thực hiện kiểm soát TTHC quý II năm 2020 (24/06/2020 3:34 CH)

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2020(24/03/2020 3:10 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
51 người đang online