Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Kim Động khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tại 07 đơn vị bầu cử

Đăng ngày 23 - 04 - 2021
Lượt xem: 82
100%

 

Xem tại đây:NQ 02 UBBC huyen.pdf

Tin mới nhất

Về việc tăng cường tuyên truyền, cô động về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các...(29/04/2021 9:41 SA)

Về việc báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại...(15/04/2021 9:49 CH)

Kế hoạch kiểm tra công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm...(08/04/2021 2:18 CH)

Quyết định thành lập Tổ kiểm tra công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại...(08/04/2021 11:10 SA)

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp...(05/04/2021 2:20 CH)

Về việc hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng...(29/03/2021 9:17 SA)

Đảm bảo an ninh, trật tự y tế bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm...(25/03/2021 9:03 SA)

Quyết định phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp...(24/03/2021 10:55 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
735 người đang online