Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Kim Động

Đăng ngày 19 - 04 - 2021
Lượt xem: 2224
100%

 

Báo cáo tóm tắt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Kim Động:BCTT_KD 19.4.21_IN.doc

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030:QHSDD_KimDong2030.pdf

Danh mục công trình, dự án thực hiện trong thời kỳ Quy hoạch 2021-2030 huyện Kim Động:He thong bieu 18.4.2021_GuiP.TNMT.xlsx

Diện tích, cơ cấu sử dụng đất các khu chức năng của huyện Kim Động: He thong bieu 18.4.2021_in BC.xlsx

Tin mới nhất

Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách địa phương năm 2021 huyện Kim Động(13/08/2022 9:05 SA)

Thông báo công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Kim Động(08/07/2022 10:46 SA)

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Kim Động(06/07/2022 8:02 SA)

Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022 của huyện Kim Động(19/01/2022 9:25 SA)

Thư kêu gọi đầu tư của UBND huyện Kim Động(23/12/2021 4:22 CH)

Nghị quyết về kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2021-2025(29/11/2021 3:00 SA)

Công khai quyết toán ngân sách địa phương năm 2020 huyện Kim Động(05/08/2021 10:09 SA)

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 huyện Kim Động(14/01/2021 10:34 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
1057 người đang online