Chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện Kim Động về việc thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Đăng ngày 01 - 05 - 2021
Lượt xem: 18
100%

 

Tin mới nhất

Chỉ đạo của UBND huyện về việc thực hiện Chỉ thị 06/CT-UBND ngày 09/02/2021 của Chủ tịch UBND...(10/02/2021 10:32 SA)

Công văn 08/UBND-VP ngày 04/02/2020 của BCĐ huyện về việc sao gửi Kế hoạch kiểm tra công tác...(05/02/2021 5:43 CH)

Quyết định số 06/QĐ-BCĐ ngày 03/02.2021 của Ban chỉ đạo huyện về việc thành lập Đoàn kiểm tra về...(05/02/2021 5:29 CH)

Công văn số 90/UBND-VP ngày 05/02/2021 về việc trực Tết Nguyên đán và trực phòng, chống dịch...(05/02/2021 4:19 CH)

Thực hiện Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19(05/02/2021 10:54 SA)

Công văn 05/UBND-VP ngày 03/02/2020 về việc kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19(05/02/2021 3:24 CH)

Công văn 83/UBND-VP ngày 02/02/2021 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện Công văn của UBND...(04/02/2021 3:27 CH)

Công văn 81/UBND-KTHT ngày 01/02/2020 của UBND huyện về việc hướng dẫn phòng , chống và đánh giá...(03/02/2021 5:21 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
770 người đang online