Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền

Đăng ngày 13 - 06 - 2021
Lượt xem: 207
100%

Căn cứ Công văn số 550/STTTT-TTBCXB ngày 11/6/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hưng Yên về việc thực hiện công tác tuyên truyền, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn phối hợp với Đài truyền thanh huyện triển khai tuyên truyền một số nội dung sau:

 

1. Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 10/CT- TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội lĩnh vực du lịch trong tình hình mới

Tuyên truyền Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 08/6/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT- TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển du lịch bền vững gắn với bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch trong tình hình mới. Bao gồm: Nghị quyết số 08/NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn; Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2017 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế.

2. Tuyên truyền thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2021

Tuyên truyền nội dung Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 9/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 162/KH-BCĐ ngày 31/3/2021 của Ban Chỉ đạo 138/CP về thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2021 gắn với việc triển khai thực hiện kết luận thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống mua bán người.

Tuyên truyền Ngày thế giới phòng, chống mua bán người (30/7) và Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người  (30/7) nhằm nâng cao nhận thức, hành động của xã hội về phòng, chống mua bán người, góp phần làm giảm nguy cơ, tội phạm liên quan đến mua bán người.

Tuyên truyền, cảnh báo để người dân cần bảo mật thông tin cá nhân trên môi trường mạng khi sử dụng Internet, viễn thông và mạng xã hội để không bị các tổ chức, cá nhân lợi dụng khai thác thông tin và thực hiện mua bán người.

3. Tuyên truyền thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam tỉnh Hưng Yên đến năm 2030

Tiếp tục tuyên truyền Kế hoạch số 90-KH/TU ngày 05/02/2018 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của  Ban chấp hành Trung ương về công tác dân số trong tình hình mới; Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 08/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình nhằm nâng cao nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ, nội dung công tác dân số trong tình hình mới.

Tuyên truyền đến mọi người dân thực hiện giảm sinh để đạt mức sinh thay thế, đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng và nâng cao chất lượng dân số.

Tuyên truyền, vận động người dân quan tâm khám sức khỏe tiền hôn nhân, khám sức khỏe trước khi quyết định có thai, thực hiện tầm soát, sàng lọc chuẩn đoán, điều trị trước sinh và sau sinh; thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao, có lối sống lành mạnh, chế độ dinh dưỡng hợp lý để nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực…

4. Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19

Tuyên truyền trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện phòng, chống Covid-19 theo phương châm “5K+ vắc xin” và kết hợp giải pháp công nghệ để chủ động chống dịch, sản xuất kinh doanh an toàn, đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu kép.

Tuyên truyền về sự cần thiết phải tiêm vắc xin, tổ chức thực hiện tiêm vắc xin theo thứ tự ưu tiên một cách hợp lý, hiệu quả, trước hết ưu tiên cho các lực lượng tuyến đầu và các địa bàn trọng điểm về dịch Covid-19 để người dân hiểu, tự giác và tích cực tham gia.

Tiếp tục tuyên truyền, kêu gọi, vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân trên địa bàn tỉnh đóng góp cho Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 Việt Nam.

5. Tuyên truyền kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 và Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tại tỉnh Hưng Yên

Tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin về 02 kỳ thi và công tác tuyển sinh của kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 và trung học phổ thông quốc gia năm 2021; về mục đích ý nghĩa, những điểm mới của 02 Kỳ thi; Quy chế thi tới toàn thể cán bộ, giáo viên, các lực lượng tham gia Kỳ thi, học sinh và cha mẹ học sinh.

Tuyên truyền thực hiện quy định về phòng phòng, chống dịch Covid-19 đối với 02 kỳ thi.

6. Tuyên truyền tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021

Tuyên truyền Tháng hành động phòng, chống ma túy (tháng 6); Ngày Thế giới phòng, chống ma túy, Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6).

Tuyên truyền về tác hại, hậu quả của ma túy, nhất là ma túy tổng hợp (ma túy đá, thuốc lắc, cỏ Mỹ), cần sa, bóng cười…cảnh báo nguy cơ, tác hại của việc sử dụng ma túy đối với sức khỏe con người.

Tuyên truyền, nêu gương các mô hình, cá nhân điển hình tiên tiến trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy và gương người nghiện ma túy cai nghiện thành công.

7. Tuyên truyền các hoạt động hè và chiến dịch thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện năm 2021

Tuyên truyền theo nội dung Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 01/6/2021 của Ban Chỉ đạo hoạt động hè tỉnh về việc chỉ đạo tổ chức hoạt động hè và chiến dịch thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện năm 2021.

(Tải Kế hoạch tại đây: Kế hoạch số 01.pdf)

Tin mới nhất

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(25/06/2021 3:58 CH)

Câu hỏi, gợi ý đáp án Cuộc thi tìm hiểu về quê hương Hưng Yên với chủ đề: “Hưng Yên truyền thống...(18/06/2021 12:19 SA)

Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu về quê hương Hưng Yên với chủ đề “Hưng Yên truyền thống và phát triển”(18/06/2021 12:14 SA)

Cuộc thi tìm hiểu về quê hương Hưng Yên với chủ đề “Hưng Yên truyền thống và phát triển”(18/06/2021 12:08 SA)

Công văn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chính Minh...(12/03/2021 2:08 CH)

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(25/02/2021 9:49 SA)

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị(22/02/2021 9:50 SA)

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM(21/02/2021 9:44 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
622 người đang online