Kỳ họp thứ Nhất – HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng ngày 06 - 07 - 2021
Lượt xem: 334
100%

Ngày 06/7/2021, tại Nhà văn hóa huyện, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 long trọng tổ chức Kỳ họp thứ nhất. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Hương (Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh), đồng chí Lê Quang Hòa (Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ) cùng lãnh đạo các Ban, Sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; các ông, bà đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện. Về phía huyện có đồng chí Phạm Thái Sơn (Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy), đồng chí Nguyễn Chi Hội (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy), đồng chí Bùi Văn Phúc (Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện).

 

          Trong lời phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Viết Quý (UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện) nhấn mạnh: Tại kỳ họp này, HĐND huyện sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng: tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND huyện; xem xét các tờ trình của UBND huyện để biểu quyết thông qua một số nghị quyết quan trọng về phát triển KT-XH trong nhiệm kỳ 2021-2026. HĐND huyện khóa XX, NK 2021-2026 hoạt động trong bối cảnh thời cơ, thuận lợi và khóa khăn, thách thức đan xen. Vì vậy, yêu cầu đặt ra đối với hoạt động của HĐND huyện khóa XX là kế thừa và phát huy tốt nhất những kinh nghiệm của HĐND huyện qua các nhiệm kỳ; đồng thời, tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ, tâm huyết của mỗi đại biểu HĐND huyện, cũng như sức mạnh của cả tập thể, không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định, đóng góp xứng đáng vào quá trình phát triển đi lên của huyện. Với ý nghĩa đó, đồng chí đề nghị các đại biểu tham dự kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XX đóng góp nhiều ý kiến quý báu, thiết thực, góp phần tích cực vào thành công của kỳ họp. 

       Theo chương trình làm việc, kỳ họp đã nghe đồng chí Bùi Văn Phúc (Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện) báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện đã được triển khai, tổ chức đúng quy trình, quy định của Luật và thành công tốt đẹp. Trong ngày 23.5.2021, hơn 87 nghìn cử tri trong huyện (chiếm tỷ lệ 97,62%) đã tham gia bỏ phiếu, lựa chọn trong số 53 người ứng cử để bầu đúng, bầu đủ 32 đại biểu HĐND huyện Khóa XX đảm bảo cơ cấu, thành phần và đều đạt tỷ lệ phiếu bầu cao. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng đã thông qua báo cáo xác nhận tư cách đại biểu đối với đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

         Dự và chỉ đạo kỳ họp, Đồng chí Phạm Thái Sơn (Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy) đã có bài phát biểu khẳng định thành công của cuộc bầu cử ĐB QH khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện có sự đóng góp quan trọng của cử tri và nhân dân huyện nhà, khẳng định sự tin tưởng của nhân dân và cử tri vào sự lãnh đạo của Đảng và đường lối phát triển đất nước theo định hướng XHCN. Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XX là sự khởi đầu, tạo tiền đề quan trọng để huyện tổ chức triển khai hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH của huyện cho cả 1 nhiệm kỳ, cũng như cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Do vậy, đồng chí mong muốn mỗi đại biểu HĐND huyện khóa XX cần tiếp tục hoàn thiện chương trình hành động của mình, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu nâng cao năng lực, trình độ, làm tròn trách nhiệm của người đại biểu nhân dân; thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong huyện. HĐND huyện khóa XX cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, phát huy sức mạnh tập thể, ban hành các nghị quyết lãnh đạo phát triển KT-XH của huyện sát với thực tiễn, đưa huyện nhà phát triển giàu mạnh theo đúng tinh thần nghị quyết ĐH Đảng bộ huyện khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã tiến hành bầu cử các chức danh của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả: Đồng chí Phạm Thái Sơn (Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy) trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND huyện khóa XX. Đồng chí Nguyễn Viết Quý (Uỷ viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XIX) được bầu tái cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XX. Kỳ họp cũng đã tiến hành bầu các chức danh Trưởng, Phó các Ban của HĐND huyện khóa XX, trong đó: Đồng chí Phạm Anh Tuấn (Uỷ viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng ban KT-XH HĐND huyện khóa XIX) tái cử chức danh Trưởng Ban KT-XH HĐND huyện khóa XX. Đồng chí Nguyễn Thanh Thủy (Uỷ viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện khóa XIX) tiếp tục tái cử chức danh Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện khóa XX.

       Các đại biểu HĐND huyện cũng đã bỏ phiếu bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026; bầu Hội thẩm nhân dân TAND huyện. Theo đó, đồng chí Bùi Văn Phúc (Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021) tiếp tục được bầu tái cử chức danh Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Vũ Thị Chanh (Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021) và đồng chí Đinh Quang Hào (Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021) được bầu tái cử các chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026. Các chức danh đều được đại biểu HĐND huyện bầu với tỷ lệ phiếu bầu cao. Đại biểu dự kỳ họp cũng đã tiến hành bầu Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 12 đồng chí; bầu 16 người tham gia hội thẩm nhân dân TAND huyện. Kỳ họp cũng đã nhất trí thông qua các nghị quyết xác định kết quả bầu cử các chức danh do HĐND huyện bầu. Đồng thời, công bố các nghị quyết của Thường trực HĐND huyện về thành lập các tổ đại biểu HĐND; nghị quyết phê chuẩn danh sách ủy viên các Ban HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

      Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Phạm Thái Sơn (Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện) và  đồng chí Bùi Văn Phúc (Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện) trân trọng cảm ơn các đại biểu đã tin tưởng, tín nhiệm. Với ý thức, trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, trên cương vị công tác của mình, đồng chí Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Chủ tịch UBND huyện hứa sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những kinh nghiệm và thành tựu của nhiệm kỳ trước; luôn nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, đóng góp tâm sức, trí tuệ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐH Đảng bộ huyện khóa XXIII và các Nghị quyết của HĐND huyện.

Tại kỳ họp, Uỷ ban MTTQ VN huyện trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa XX. Thường trực HĐND huyện thông qua các tờ trình và dự thảo nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp HĐND huyện khóa XX và ban hành quy chế hoạt động của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; tờ trình, dự thảo nghị quyết kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021.

Thay mặt UBND huyện, đồng chí Vũ Thị Chanh (Ủy viên BTV huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện) trình bày báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2021.

          Theo báo cáo của UBND huyện trình tại kỳ họp, trong 6 tháng đầu năm nay, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng lớn tới sự phát triển KTXH của huyện và đời sống nhân dân, song các cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể của huyện, cộng đồng doanh nghiệp cùng toàn thể nhân dân trong huyện đã đoàn kết, quyết tâm cao vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa duy trì các hoạt động sản xuất, kinh doanh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp thủy sản đạt khoảng 547 tỷ đồng. Sản xuất công nghiệp, xây dựng đạt giá trị gần 3.700 tỷ đồng, tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất thương mại dịch vụ  đạt gần 1.450 tỷ đồng, tăng hơn 13,8% so với cùng kỳ năm 2020. Thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 127 tỷ đồng. Công tác quản lý đất đai và môi trường trong 6 tháng đầu năm nay tiếp tục được ngành chức năng và các địa phương triển khai thực hiện theo quy định. Việc thực hiện KH 93a ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh tiếp tục được ngành chức năng và các hộ dân triển khai thực hiện nghiêm túc.

          Ngành giáo dục, đào tạo của huyện tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp vừa đảm bảo chống dịch, vừa đảm bảo chất lượng dạy và học. Lĩnh vực văn hóa – Thể thao – Truyền thanh tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác thông tin, tuyên truyền, đáp ứng các nhiệm vụ chính trị của địa phương; góp phần quan trọng nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân trong huyện. Ngành Y tế đã tập trung mọi nguồn lực thực hiện hiệu quả và phối hợp tốt trong thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn; khẳng định rõ nét vai trò của lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, đảm bảo tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; triển khai đầy đủ các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, duy trì tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở mức 0,28%.

          Các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đảm bảo đầy đủ và kịp thời; công tác đào tạo nghề, tạo việc làm cho người lao động tiếp tục được triển khai thực hiện theo kế hoạch. Công tác nội vụ và cải cách hành chính được đẩy mạnh. Công tác thanh tra, tiếp dân, tư pháp và thi hành án tiếp tục được ngành chức năng thực hiện theo quy định. Công tác Quốc phòng-QSĐP và các hoạt động bảo đảm ANTT được tăng cường, góp phần ổn định an ninh chính trị, giữ vững trật tự ATXH trên địa bàn huyện.

          UBND huyện cũng đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện mục tiêu KH 6 tháng cuối năm nhằm góp phần hoàn thành mục tiêu kế hoạch phát triển KT-XH của cả năm 2021.

Tại kỳ họp, Đồng chí Đinh Quang Hào (Phó Chủ tịch UBND huyện) trình bày tờ trình và dự thảo nghị quyết về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của UBND huyện. Kỳ họp cũng đã thông qua các báo cáo của Viện KSND huyện về tình hình chấp hành pháp luật 6 tháng đầu năm; báo cáo của TAND huyện về công tác xét xử 6 tháng đầu năm; báo cáo của Chi cục THA dân sự huyện về công tác THA dân sự 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021 của các ngành.

Các Ban HĐND huyện trình bày báo cáo thẩm tra đối với các báo cáo của UBND huyện và các ngành trình bày tại kỳ họp.

Thay mặt UBND huyện, đồng chí Bùi Văn Phúc (Phó BTHU, CHủ tịch UBND huyện) đã phát biểu, làm rõ các vấn đề mà đại biểu và cử tri quan tâm.

Sau 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu dự kỳ họp đã biểu quyết thông qua các NQ quan trọng của kỳ họp.

Tin mới nhất

Mặt trận Tổ quốc VN huyện: Sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm 2022; sơ kết giữa nhiệm kỳ...(28/07/2022 8:04 SA)

Hội thi Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh huyện Kim Động hè năm 2022(18/07/2022 2:22 CH)

Đại hội đại biểu Cựu chiến binh huyện Kim Động lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 thành công tốt đẹp(15/07/2022 9:11 SA)

Cựu chiến binh Kim Động - Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ(13/07/2022 2:31 CH)

Kỳ họp thứ Tư - HĐND huyện Kim Động khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp(12/07/2022 3:57 CH)

Trung tâm Chính trị huyện : Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2022(20/06/2022 5:04 CH)

Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính hệ không tập trung KA-05 (2021-2022) tại...(17/06/2022 7:03 SA)

Hội nghị trực tuyến tiếp xúc giữa ĐB HĐND tỉnh, ĐB HĐND huyện với cử tri huyện Kim Động trước Kỳ...(15/06/2022 4:56 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
747 người đang online