Công khai quyết toán ngân sách địa phương năm 2020 huyện Kim Động

Đăng ngày 05 - 08 - 2021
Lượt xem: 429
100%

 

Xem tại đây: QD 453 UBND HUYEN.pdf

Tin mới nhất

Quyết định công bố công khai số liệu Dự toán ngân sách năm 2023 huyện Kim Động(19/01/2023 8:07 SA)

Báo cáo thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022(09/01/2023 8:26 SA)

Báo cáo thu, chi ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2022(06/10/2022 8:22 SA)

Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách địa phương năm 2021 huyện Kim Động(13/08/2022 9:05 SA)

Báo cáo thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022(12/07/2022 8:19 SA)

Báo cáo thu, chi ngân sách nhà nước 3 tháng đầu năm 2022(11/04/2022 8:16 SA)

Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022 của huyện Kim Động(19/01/2022 9:25 SA)

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 huyện Kim Động(14/01/2021 10:34 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
529 người đang online