Công khai quyết toán ngân sách địa phương năm 2020 huyện Kim Động

Đăng ngày 05 - 08 - 2021
Lượt xem: 284
100%

 

Xem tại đây: QD 453 UBND HUYEN.pdf

Tin mới nhất

Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách địa phương năm 2021 huyện Kim Động(13/08/2022 9:05 SA)

Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022 của huyện Kim Động(19/01/2022 9:25 SA)

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 huyện Kim Động(14/01/2021 10:34 SA)

Quyết định công bố công khia quyết toán ngân sách 2019(14/10/2020 3:51 CH)

Quyết định công bố công khai ngân sách năm 2020(08/01/2020 9:58 SA)

Công khai Dự toán ngân sách năm 2019 huyện Kim Động(05/07/2019 8:48 SA)

Công khai Dự toán ngân sách năm 2018 huyện Kim Động(15/01/2018 9:23 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
1164 người đang online