Thực hiện Công văn số 2033/UBND-KGVX ngày 29/8/2021 của UBND tỉnh về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Đăng ngày 01 - 09 - 2021
Lượt xem: 81
100%

Ngày 30/8/2021, UBND huyện Kim Động ban hành Công văn số 897/UBND-VP triển khai thực hiện Công văn số 2033/UBND-KGVX ngày 29/8/2021 của UBND tỉnh về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

 

Tin mới nhất

Quyết định phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập thực hiện tiếp nhận vào làm viên chức giáo viên tại...(12/08/2021 5:18 CH)

Thông báo về việc tiếp tục hợp đồng làm việc tại các trường học thuộc UBND huyện, năm học 2021-2022(12/08/2021 5:36 CH)

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản tịch thu sung công quy Nhà Nước(27/07/2021 10:01 SA)

Chỉ đạo của UBND huyện về việc thực hiện Chỉ thị 06/CT-UBND ngày 09/02/2021 của Chủ tịch UBND...(10/02/2021 10:32 SA)

Công văn 08/UBND-VP ngày 04/02/2020 của BCĐ huyện về việc sao gửi Kế hoạch kiểm tra công tác...(05/02/2021 5:43 CH)

Quyết định số 06/QĐ-BCĐ ngày 03/02.2021 của Ban chỉ đạo huyện về việc thành lập Đoàn kiểm tra về...(05/02/2021 5:29 CH)

Công văn số 90/UBND-VP ngày 05/02/2021 về việc trực Tết Nguyên đán và trực phòng, chống dịch...(05/02/2021 4:19 CH)

Thực hiện Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19(05/02/2021 10:54 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
662 người đang online