BC 01 BCĐ Kết quả công tác giảm nghèo huyện Kim Động

Đăng ngày 12 - 01 - 2022
Lượt xem: 187
100%

 

xem tại đây:BC 01BCĐ ngay 06.01.pdf

Tin mới nhất

Sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 12-CT/TU ngày 8/12/2016 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường...(24/11/2021 2:45 CH)

BC về thực hiện chính sách pháp luật về đất đai(31/05/2021 2:36 CH)

BÁO CÁO TỔNG KẾT Thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm trong việc quản lý sử dụng đất đai giai...(30/11/2020 2:40 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
1153 người đang online