BC 1186 UBND Kết quả hoạt động đối ngoại năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Đăng ngày 12 - 01 - 2022
Lượt xem: 14
100%

 

Xem tại đây: BC 1186 ngay 04.11.pdf

Tin mới nhất

Báo cáo kết quả công tác đối ngoại năm 2020, phương hướng , nhiệm vụ năm 2021(20/11/2020 3:53 CH)

Báo cáo kết quả công tác đối ngoại 6 tháng đầu năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm...(05/06/2020 3:27 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
31 người đang online