Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số 11-CT/HU ngày 29/3/2021 của BCH Đảng bộ huyện về quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai tài nguyên, bảo vệ môi trường giai đoạn 2021-2025

Đăng ngày 31 - 08 - 2021
Lượt xem: 246
100%

 

Tin mới nhất

Kế hoạch phát động tháng tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường trên địa bàn toàn huyện(22/10/2021 4:30 SA)

KH triển khai thực hiện Đề án " đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai...(02/08/2021 4:09 SA)

Kế hoạch phát động tháng tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường trên địa bàn toàn huyện(09/04/2021 4:38 SA)

Chỉ thị về tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên...(07/04/2021 4:40 SA)

Tăng cường tuyên truyền chống rác thải nhựa trong giai đoạn hiện nay(18/07/2019 10:52 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
921 người đang online