QĐ 02/2021/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tư pháp huyện

Đăng ngày 12 - 01 - 2022
Lượt xem: 169
100%

 

xem tại đây: 02.2021 UBND ngay 10.9.pdf

Tin mới nhất

Quyết định ban hành Quy chế làm việc của UBND h.Kim Động nhiệm kỳ 2021-2026(17/09/2021 9:45 SA)

QĐ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện KĐ(17/09/2021 10:52 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
1143 người đang online