QĐ 02/2021/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tư pháp huyện

Đăng ngày 12 - 01 - 2022
Lượt xem: 10
100%

 

xem tại đây: 02.2021 UBND ngay 10.9.pdf

Tin mới nhất

QĐ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện KĐ(17/09/2021 10:52 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
620 người đang online