QĐ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện KĐ

Đăng ngày 17 - 09 - 2021
Lượt xem: 162
100%

 

xem tại đây: 02.2021 UBND ngay 10.9.pdf

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  QĐ 02/2021/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tư pháp...(12/01/2022 3:19 CH)

  Quyết định ban hành Quy chế làm việc của UBND h.Kim Động nhiệm kỳ 2021-2026(17/09/2021 9:45 SA)

  Tình hình giải quyết hồ sơ

  Công khai gửi nhận văn bản

  °
  1032 người đang online