KH thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn năm 2021 trên địa bàn huyện KĐ

Đăng ngày 03 - 06 - 2021
Lượt xem: 142
100%

 

Xem tại đây: KH 86 UBND HUYEN.signed.pdf

Tin mới nhất

CV tuyên truyền, tư vấn tuyển sinh, đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ(25/01/2022 9:45 SA)

KH tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và...(04/06/2021 6:55 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
1021 người đang online