KH tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật VN về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân năm 2021 trên địa bàn huyện

Đăng ngày 04 - 06 - 2021
Lượt xem: 132
100%

 

Xem tại đây: KH 89 UBND HUYEN.signed.pdf

Tin mới nhất

CV tuyên truyền, tư vấn tuyển sinh, đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ(25/01/2022 9:45 SA)

KH thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội...(03/06/2021 6:53 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
1114 người đang online