BC về thực hiện chính sách pháp luật về đất đai

Đăng ngày 31 - 05 - 2021
Lượt xem: 150
100%

 

Xem tại đây: 

Tin mới nhất

BC 01 BCĐ Kết quả công tác giảm nghèo huyện Kim Động(12/01/2022 3:43 CH)

Sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 12-CT/TU ngày 8/12/2016 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường...(24/11/2021 2:45 CH)

BÁO CÁO TỔNG KẾT Thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm trong việc quản lý sử dụng đất đai giai...(30/11/2020 2:40 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
1141 người đang online