Sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 12-CT/TU ngày 8/12/2016 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình

Đăng ngày 24 - 11 - 2021
Lượt xem: 78
100%

 

Xem tại đây:BC 326 ubnd huyen.pdf

Tin mới nhất

BC 01 BCĐ Kết quả công tác giảm nghèo huyện Kim Động(12/01/2022 3:43 CH)

BC về thực hiện chính sách pháp luật về đất đai(31/05/2021 2:36 CH)

BÁO CÁO TỔNG KẾT Thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm trong việc quản lý sử dụng đất đai giai...(30/11/2020 2:40 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
691 người đang online