Huyện Kim Động: Tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra giám sát năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Đăng ngày 20 - 01 - 2022
Lượt xem: 313
100%

Sáng ngày 20/1, tại Nhà văn hóa huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra giám sát năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự Hội nghị có đ/c Phạm Thái Sơn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đ/c Nguyễn Chi Hội - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; đ/c Bùi Văn Phúc - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; cùng lãnh đạo, chuyên viên các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy; các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ huyện khóa 23; Lãnh đạo các Ban XDĐ và Trung tâm Chính trị huyện; Ủy viên UBKT huyện ủy; Chủ tịch UB MTTQ VN, trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; Bí thư các chi, Đảng bộ cơ quan, doanh nghiệp trực thuộc Huyện ủy; Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy cơ quan trực thuộc Huyện ủy; Bí thư, Phó bí thư thường trực đảng ủy các xã, thị trấn và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

 

         

Các đại biểu dự Hội nghị

       Năm 2021 là năm đầu thực hiện NQ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, NQ ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, và NQ ĐH Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng tiêu cực của tình hình dịch bệnh Covid-19 đến mọi mặt của đời sống xã hội, song với tinh thần đoàn kết quyết tâm cao, Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã đề ra nhiều chủ trương, đường lối và giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Công tác xây dựng Đảng được tập trung cao, có chuyển biến tích cực cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở đã tập trung quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên, trọng tâm là Nghị quyết ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XIII, NQ ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, NQ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025 và các chương trình, đề án thực hiện NQ ĐH Đảng các cấp. Tổ chức học tập quán triệt triển khai toàn khóa XIII- chuyên đề năm 2021 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW vào các chương trình, Kế hoạch thực hiện NQ ĐH Đảng các cấp gắn với thực hiện NQ Trung ương 4 khóa XI, XII và các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua đó đã tạo được sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động của mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và hệ thống chính trị. Năm 2021, cấp ủy các cấp trong huyện đã lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐB QH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo số lượng, cơ cấu. Công tác tổ chức, cán bộ được thực hiện đảm bảo về nguyên tắc, dân chủ và đúng luật; đã kết nạp 64 quần chúng ưu tú vào Đảng, xét đề nghị tặng Huy hiệu Đảng cho 466 đồng chí đảng viên từ 30 năm đến 70 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Nguyễn Chi Hội - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị

Cùng với quán triệt thực hiện có hiệu quả công tác dân vận và hoạt động của MTTQ, các đoàn thể, công tác văn phòng cấp ủy, công tác nội chính và phòng chống tham nhũng năm 2021, BTV Huyện ủy và cấp ủy cơ sở còn thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định. Theo đó, cấp ủy 2 cấp đã kiểm tra 147 đảng viên, 115 tổ chức cơ sở Đảng; giám sát chuyên đề 134 đảng viên, 98 tổ chức đảng, qua kiểm tra, giám sát kết luận không có tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm. UBKT 2 cấp đã kiểm tra 30 đảng viên, 80 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát... Qua đó đã chỉ ra những hạn chế, thiếu sót và yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên khắc phục kịp thời; thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm theo quy định... Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, BTV Huyện ủy đã tập trung cao cho lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện ”mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch , vừa phát triển kinh tế - xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng 7,58%, giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản tăng 2,28%, giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng 8,65%, giá trị sản xuất thương mại dịch vụ tăng 7,1%, thu ngân sách trên địa bàn ước đạt gần 279 tỷ đồng, toàn huyện huy động, giải ngân nguồn vốn gần 162 tỷ đồng xây dựng NTM, có 4 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021 và 1 thôn được công nhận đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, tỷ lệ GĐVH đạt 95,5%, tỷ lệ Làng văn hóa đạt 98,7%, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao, chính sách an sinh xã hội được thực hiện đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020 giảm còn 1,18%, đẩy mạnh giải quyết việc làm, tạo việc làm mới cho gần 1.900 lao động. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được thực hiện đảm bảo, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được quán triệt, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện quyết liệt, huy động hiệu quả các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch, góp phần ngăn chặn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 bùng phát, lây lan trong cộng đồng...

 Tại Hội nghị, dưới sự điều hành của đ.c Bùi Văn Phúc - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ thêm những nội dung trong thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Đồng chí Bùi Văn Phúc - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện điều hành tham luận tại Hội nghị

         Nhân dịp này, đã có nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trên các mặt công tác xây dựng Đảng năm 2021 và giai đoạn 2017-2021 được BTV Huyện ủy biểu dương, khen thưởng.

Đ/c Phạm Thái Sơn - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng Giấy khen của BTV huyện ủy cho các Tập thể "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" công tác xây dựng Đảng năm 2021

Đ/c Nguyễn Chi Hội - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy tặng Giấy khen của BTV Huyện ủy cho Chi bộ và Đảng viên "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" 5 năm liên tục (2017-2022)

           Phát biểu bế mạc Hội nghị, đ/c Phạm Thái Sơn - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ và nhân dân trong huyện cần thực hiện trong thời gian tới: Trong đó, tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện NQ; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị TSVM, gắn với thực hiện NQ Trung ương 4 khóa XIII và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”...

Đồng chí Phạm Thái Sơn - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc Hội nghị

       Năm 2022 là năm thứ 2 triển khai NQ ĐH Đảng bộ các cấp, vì vậy, cấp ủy đảng, chính quyền cần quan tâm xây dựng kế hoạch và rà soát, hướng dẫn cơ sở triển khai công tác quy hoạch cán bộ đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh quy định phân cấp, phân quyền, nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu. Quyết liệt triển khai thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển KT-XH trên tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Tiếp tục triển khai chương trình, đề án thực hiện NQ ĐH Đảng các cấp đảm bảo cụ thể hóa sát với tình hình thực tiễn; chú trọng triển khai công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy CNQSDĐ nông nghiệp; tăng cường công tác QLNN về lĩnh vực tài nguyên, môi trường, đất đai, nhất là theo KH 93ª của UBND tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, nhất là giám sát thường xuyên, nhằm phát hiện sớm, kịp thời chấn chỉnh các dấu hiệu vi phạm, xử lý nghiêm vi phạm, góp phần xây dựng Đảng TSVM; làm tốt hơn nữa công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn... Trước mắt, tập trung quan tâm, chăm lo thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, người có công và hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đón tết vui tươi, đầm ấm; chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện tổ chức thắng lợi nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm mới 2022 ...

Tin mới nhất

Hội LHPN huyện tổ chức tập huấn phân loại; xử lý rác tại hộ gia đình và ứng dụng men vi sinh IMO(26/04/2023 7:38 SA)

UB MTTQ huyện phối hợp với phòng Nông nghiệp huyện phát động trồng hàng cây nhân dân.(11/04/2023 3:25 CH)

Bế giảng Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Động...(31/03/2023 10:29 SA)

Khai giảng Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Động...(27/03/2023 2:40 CH)

Khai giảng lớp Sơ cấp Lý luận chính trị năm 2023(22/03/2023 2:35 CH)

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy trao huy hiệu Đảng đợt 3/2 cho các Đảng viên xã Vĩnh Xá(02/02/2023 6:05 CH)

Các đồng chí Lãnh đạo huyện Kim Động: Kiểm tra, chúc tết LLVT các xã, thị trấn làm nhiệm vụ trực...(21/01/2023 12:05 SA)

Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho thanh niên ưu tú trúng tuyển NVQS năm 2023(13/01/2023 8:39 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
664 người đang online