CV tuyên truyền, tư vấn tuyển sinh, đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ

Đăng ngày 25 - 01 - 2022
Lượt xem: 234
100%

 

Xem tại đây: CV 68 ubnd huyen.pdf

Tin mới nhất

KH tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và...(04/06/2021 6:55 CH)

KH thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội...(03/06/2021 6:53 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
1195 người đang online