Đề cương giới thiệu các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV

Đăng ngày 21 - 10 - 2022
Lượt xem: 959
100%

 

Ngày ngày 11/8/2022, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 138/KH – UBND về việc tuyên truyền, phổ biến các luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3 trên địa bàn huyện Kim Động. Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, phòng Tư pháp đã phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng và giới thiệu Bộ đề cương giới thiệu nội dung cơ bản của Luật Cảnh sát cơ động, Luật Điện ảnh, Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Thi đua khen thưởng và thực hiện đăng tải toàn bộ nội dung trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện Kim Động để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân nắm được.

Luật Cảnh sát cơ động

Luật Điện ảnh

Luật Kinh doanh bảo hiểm

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Luật Thi đua, khen thưởng

 

Tin mới nhất

Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật năm 2022" trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(01/10/2022 2:56 CH)

Huyện Kim Động: Tổ chức Hội nghị tập huấn về kỹ năng xử lý vi phạm hành chính(05/08/2022 4:59 CH)

Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị(05/04/2022 4:05 SA)

Hướng dẫn kết nối và chia sẻ dữ liệu thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP)(18/03/2022 3:10 CH)

Tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống dịch Covid-19(05/09/2021 9:30 SA)

Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 13/5/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với...(24/06/2021 3:46 CH)

Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến(08/04/2021 11:03 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV và...(19/03/2021 2:35 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
41 người đang online