Kiểm tra công tác cải cách hành chính và công tác nâng cao Chỉ sô hiệu quả quản trị và hành chính công tại một số sở, ngành và UBND cấp huyện năm 2022

Đăng ngày 03 - 10 - 2022
Lượt xem: 28
100%

 

  Thực hiện Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 29/12/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về kiểm tra cải cách hành chính và công tác nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2022; Ngày 08/9/2022, Sở Nội vụ đã ban hành Quyết định số 664/QĐ-SNV ngày về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra cải cách hành chính và công tác nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2022.

          Từ ngày 20/9 đến ngày 26/9/2022, Đoàn Kiểm tra của tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Thiều Hương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng đoàn, cùng các thành viên Đoàn Kiểm tra là lãnh đạo cấp phòng của các cơ quan phụ trách các lĩnh vực CCHC và PAPI của tỉnh đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC và PAPI năm 2022 tại các sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo; Công thương; Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện: Khoái Châu; Yên Mỹ.

Đoàn kiểm tra công tác tại Sở Công thương; Sở Giáo dục và Đào tạo­

          Đoàn Kiểm tra đã tiến hành kiểm tra công tác chỉ đạo, điều hành; công tác xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; công tác cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử chính quyền số và kết quả triển khai thực hiện việc nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tại các cơ quan, đơn vị.

          Qua kiểm tra thực tế cho thấy, các cơ quan, đơn vị đã ban hành khá đầy đủ hệ thống văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác CCHC, chú trọng nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hành chính; niêm yết, công khai và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; cung cấp thông tin trên Trang/cổng thông tin điện tử; thực hiện nghiêm túc cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo quy định,…

Đoàn kiểm tra công tác tại UBND các huyện: Khoái Châu; Yên Mỹ

          Đoàn Kiểm tra đã đánh giá một cách khách quan những kết quả tích cực đã đạt được; đồng thời chỉ ra những mặt còn hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC và PAPI tại các cơ quan, đơn vị. Theo đó, một số hạn chế, tồn tại trong triển khai nhiệm vụ ở các cơ quan, đơn vị là: Công tác chỉ đạo, điều hành ở một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự sâu sát; việc ban hành văn bản triển khai công tác CCHC nội dung còn mang tính hình thức, chưa bám sát thực tế; cập nhật hồ sơ TTHC lên phần mềm một cửa điện tử không thực hiện thường xuyên, kịp thời tại một số UBND cấp xã; công lập hồ sơ công việc trên phầm quản lý văn bản và điều hành tại một số đơn vị trực thuộc huyện chưa nghiêm túc…

          Kết thúc đợt kiểm tra, Đoàn Kiểm tra CCHC và PAPI của tỉnh sẽ thông báo kết quả kiểm tra tới các cơ quan, đơn vị; thông báo nêu rõ những kết quả đạt được, những hạn chế còn tồn tại; đồng thời kiến nghị cụ thể đối với từng nội dung, nhiệm vụ CCHC, PAPI còn hạn chế của mỗi đơn vị và yêu cầu các đơn vị xử lý, khắc phục hạn chế, báo cáo UBND tỉnh kết quả xử lý./.

Tin mới nhất

06 nhiệm vụ trọng tâm tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức(01/04/2022 3:15 CH)

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Năm 2022, phải tạo ra bước đột phá trong cải cách hành chính(31/03/2022 3:13 CH)

8 Nhiệm Vụ Cải Cách Hành Chính Trọng Tâm Năm 2022(25/03/2022 3:05 CH)

Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Kim Động năm 2022(25/01/2022 4:45 CH)

Hiểu như thế nào về Cải cách hành chính? Thủ tục hành chính?(07/01/2022 3:06 CH)

GTT lớp tập huấn trực tuyến nghiệp vụ sử dụng phần mềm xác định chỉ số CCHC cấp xã năm 2021(09/11/2021 2:18 SA)

Kế hoạch tổ chức cuộc thi " Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác CCHC huyện...(28/02/2021 2:30 SA)

Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC 2021(30/01/2021 1:58 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
971 người đang online