Ngân hàng CSXH huyện: Tiếp tục triển khai hoạt động tín dụng chính sách đối với hộ nghèo, đối tượng chính sách

Đăng ngày 15 - 12 - 2022
Lượt xem: 288
100%

Cùng với thực hiện hoạt động giao dịch tại trụ sở, thời gian qua, phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động tại các điểm giao dịch đặt tại các xã, thị trấn, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tiếp cận dễ dàng với nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống cho người dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

 

         

          Hiện nay, trên địa bàn huyện có 17 điểm giao dịch tại các xã, thị trấn. Tại các điểm giao dịch đều được trang bị đầy đủ biển hiệu, bản chỉ dẫn, nội quy giao dịch, niêm yết, cập nhật kịp thời các thông tin tín dụng chính sách… Hoạt động giao dịch tại điểm giao dịch xã được phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện thực hiện định kỳ vào ngày cố định trong tháng, đồng thời thông qua các Tổ Tiết kiệm và vay vốn, các tổ chức Hội, đoàn thể nhận ủy thác tại địa phương trong việc thu nợ, thu lãi, đã giúp các đối tượng vay vốn thực hiện tiết kiệm được thời gian, chi phí trong hoạt động giao dịch với Ngân hàng. Nhờ đó, công tác tín dụng đã phát huy hiệu quả tích cực. Đến nay, tổng dư nợ của 13 chương trình tín dụng chính sách của Ngân hàng CSXH huyện đạt trên 378,8 tỷ đồng, với hơn 7.000 khách hàng  còn dư nợ. Trong đó, 3 chương trình tín dụng cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và Hộ mới thoát nghèo giải ngân nguồn vốn đạt hơn 204 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ hơn 54% tổng vốn tín dụng, với hơn 4.100 khách hàng dư nợ. Từ nguồn vốn tín dụng này, nhiều hộ nghèo và gia đình chính sách trên địa bàn đã đầu tư phát triển kinh tế hiệu quả, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Trong thời gian tới, cùng với triển khai huy động vốn, Ngân hàng CSXH huyện tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể nhận ủy thác và các Tổ TK&VV tiếp tục triển khai giải ngân nguồn vốn theo các chương trình tín dụng ưu đãi cho các đối tượng hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn, đồng hành cùng các gia đình để nguồn vốn tín dụng phát huy hiệu quả, giúp các hộ vươn lên thoát nghèo bền vững…

Tin mới nhất

Huyện Kim Động: Triển khai thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn(21/03/2023 2:59 CH)

Ngân hàng CSXH huyện: Tiếp tục triển khai chương trình tín dụng cho vay nhà ở xã hội (09/02/2023 7:04 SA)

Ngân hàng CSXH huyện: Thực hiện tăng mức cho vay đối với HSSV theo QĐ số 05/2022/QĐ-TTg của thủ...(15/11/2022 3:26 CH)

Ngân hàng CSXH huyện: Thực hiện điều chỉnh tăng lãi suất huy động tiền gửi dân cư từ ngày 28/9/2022(28/09/2022 8:07 SA)

Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Kim Động: Khai trương điểm giao dịch Ngân hàng tự động Autobank CDM(29/08/2022 2:33 CH)

Huyện Kim Động: Công bố Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đối với cụm công nghiệp Chính...(04/08/2022 4:34 CH)

Huyện Kim Động: Phát động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiêu thụ nhãn (27/08/2021 2:47 CH)

Huyện Kim Động: Đổi mới, thúc đẩy phát triển mô hình kinh tế tập thể(07/06/2021 8:02 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
839 người đang online