Hướng dẫn kết nối và chia sẻ dữ liệu thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP)

Đăng ngày 18 - 03 - 2022
Lượt xem: 189
100%

 

Nội dung tuyên truyền:Nội dung Tuyên truyền.pdf

Hướng đãn kết nối:Văn bản hướng dẫn kết nối.pdf

PL01 của Văn bản hướng dẫn kết nối:PL01 của Văn bản hướng dẫn kết nối.DOCX

PL02 của văn bản hướng dẫn kết nối: PL02 của Văn bản hướng dẫn kết nối.DOCX

Tin mới nhất

Huyện Kim Động: Tổ chức Hội nghị tập huấn về kỹ năng xử lý vi phạm hành chính(05/08/2022 4:59 CH)

Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị(05/04/2022 4:05 SA)

Tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống dịch Covid-19(05/09/2021 9:30 SA)

Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 13/5/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với...(24/06/2021 3:46 CH)

Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến(08/04/2021 11:03 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV và...(19/03/2021 2:35 CH)

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội...(11/02/2021 9:25 SA)

Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 1887/QĐ-BTP về việc ban hành Bộ tài liệu bồi dưỡng tập huấn...(02/10/2020 2:42 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
911 người đang online