Trung tâm Chính trị huyện : Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2022

Đăng ngày 20 - 06 - 2022
Lượt xem: 253
100%

Thực hiện Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ năm 2022, sáng ngày 20/6, Trung tâm Chính trị huyện tổ chức Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2022. Dự và phát biểu chỉ đạo lớp học có đồng chí Trần Thị Tuyết Nhung - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc trung tâm chính trị huyện. Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy; Lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Trung tâm chính trị huyện và 88 học viên ở các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

 

Toàn cảnh lớp học

        Tham gia lớp học có 88 học viên là những đảng viên mới kết nạp  ở các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy. Trong thời gian 8 ngày (từ 20/6 đến ngày 27/6/2022) các học viên được học tập, nghiên cứu 10 chuyên đề theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương đó là: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; lịch sử tỉnh Hưng Yên...

        Trong quá trình học, các học viên sẽ cùng trao đổi, thảo luận, tham quan, nghiên cứu thực tế, đồng thời tham gia viết bài thu hoạch khi kết thúc khóa học…

Đồng chí Trần Thị Tuyết Nhung - Ủy viên BTV huyện ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy- Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện phát biểu giao nhiệm vụ cho lớp học

        Phát biểu khai mạc lớp học, đồng chí Trần Thị Tuyết Nhung - Ủy viên BTV huyện ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy- Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện đề nghị: Các đồng chí học viên nghiêm túc thực hiện nội quy, quy chế lớp học, có kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phấn đấu 100% học viên được các cấp ủy Đảng xét công nhận là đảng viên chính thức. Mỗi học viên cần xác định động cơ học tập đúng đắn, có đủ bản lĩnh theo đuổi mục tiêu, lý tưởng của Đảng, phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu, nỗ lực phấn đấu để xứng đáng danh hiệu Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam...

Tin mới nhất

Hội LHPN huyện tổ chức tập huấn phân loại; xử lý rác tại hộ gia đình và ứng dụng men vi sinh IMO(26/04/2023 7:38 SA)

UB MTTQ huyện phối hợp với phòng Nông nghiệp huyện phát động trồng hàng cây nhân dân.(11/04/2023 3:25 CH)

Bế giảng Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Động...(31/03/2023 10:29 SA)

Khai giảng Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Động...(27/03/2023 2:40 CH)

Khai giảng lớp Sơ cấp Lý luận chính trị năm 2023(22/03/2023 2:35 CH)

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy trao huy hiệu Đảng đợt 3/2 cho các Đảng viên xã Vĩnh Xá(02/02/2023 6:05 CH)

Các đồng chí Lãnh đạo huyện Kim Động: Kiểm tra, chúc tết LLVT các xã, thị trấn làm nhiệm vụ trực...(21/01/2023 12:05 SA)

Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho thanh niên ưu tú trúng tuyển NVQS năm 2023(13/01/2023 8:39 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
712 người đang online