Cựu chiến binh Kim Động - Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Đăng ngày 13 - 07 - 2022
Lượt xem: 239
100%

Với hơn 7300 hội viên, sinh hoạt tại 19 cơ sở hội, bao gồm 17 cơ sở hội xã, thị trấn và 2 cơ sở hội khối cơ quan, đơn vị, 5 năm qua, cán bộ, hội viên Cựu chiến binh (CCB) huyện nhà luôn phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, đoàn kết, năng động, sáng tạo trong thực hiện các phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, phong trào “3 xây, 2 có”. Qua đó, cống hiến sức lực, trí tuệ, giữ vai trò nòng cốt trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới (XD NTM) trên địa bàn.

 

        Các phong trào thi đua xuyên suốt của Hội CCB được phát động gắn với tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thu hút đông đảo CCB hưởng ứng, tham gia. Nổi bật là các cấp hội đã động viên cán bộ, hội viên tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Đây được coi là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của các cấp Hội và cán bộ, hội viên. Phong trào đã hướng vào việc nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị cho cán bộ, hội viên, động viên cán bộ, hội viên CCB tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Toàn huyện có hơn 2100 hội viên CCB là đảng viên luôn nêu cao tính tiên phong gương mẫu trong mọi phong trào hoạt động, trong đó, có 334 đồng chí tham gia cấp ủy các cấp; 122 cán bộ, hội viên CCB được bầu vào HĐND cấp xã, 01 đồng chí là  đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026. Ở các cơ sở thôn, có 51 CCB đảm nhiệm chức danh bí thư chi bộ - đồng thời là trưởng thôn (chiếm tỷ lệ gần 70%); 66/73 chi hội trưởng CCB đảm nhiệm từ 2-3 chức danh trưởng các đoàn thể ở các thôn. Ở vị trí công tác nào, cán bộ, hội viên CCB cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, tạo được lòng tin trong nhân dân, được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao.

          Với vai trò là những nhân chứng lịch sử, hội viên CCB còn phát huy tinh thần trách nhiệm của những “người truyền lửa”, tham gia giáo dục truyền thống Cách mạng cho thế hệ trẻ thông qua các hoạt động nói chuyện truyền thống, kể chuyện dưới cờ… do Đoàn TNCS HCM phối hợp với các nhà trường tổ chức. 5 năm qua, cán bộ, hội viên CCB đã tham gia 59 buổi nói chuyện truyền thống, tuyên truyền, giáo dục lịch sử cho 24 nghìn lượt thanh, thiếu niên, học sinh; góp phần quan trọng giáo dục, bồi đắp lý tưởng Cách mạng cho thế hệ trẻ.

          Phát huy vai trò của một tổ chức chính trị - xã hội, các cấp Hội CCB trong huyện đã phối hợp chặt chẽ với UB Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội. Hội đẩy mạnh thực hiện các phong trào, các cuộc vận động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường; phòng, chống tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự an toàn giao thông ; giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Theo đó, CCB các địa phương tự nguyện đóng góp, ủng hộ số tiền hơn 2,5 tỷ đồng, tham gia gần 7600 ngày công lao động và hiến gần 4600 m2 đất phục vụ xây dựng đường giao thông và các công trình cơ sở hạ tầng theo các tiêu chí NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Hầu hết gia đình hội viên CCB thực hiện nghiêm túc các quy định về tiết kiệm, văn minh trong tổ chức đám cưới, đám tang. Hàng năm, 100% tổ chức Hội và hội viên ký cam kết tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Đặc biệt, cán bộ, hội viên CCB còn tham gia tích cực và hiệu quả trong 73 tổ hòa giải dân vận khéo ở các thôn; 15 tổ tự  quản về ATGT và 22 câu lạc bộ, tổ, đội CCB phòng - chống tệ nạn xã hội; góp phần không nhỏ ổn định tình hình an ninh trật tự ngay từ cơ sở, hạn chế đơn thư khiếu kiện vượt cấp, kéo dài. Mỗi cán bộ, hội viên CCB cũng luôn thấm nhuần đạo lý “uống nước nhớ nguồn”  “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam, tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội. Chỉ tính trong 5 năm qua, CCB trong huyện đã đóng góp, ủng hộ hơn 2,6 tỷ đồng xây dựng các loại quỹ do các cấp, các ngành phát động. Ngoài ra, hội CCB huyện phát động xây dựng quỹ “Nghĩa tình đồng đội” hơn 70 triệu đồng hỗ trợ 3 hội viên CCB có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xây dựng nhà mới.

Tổ tự quản ATGT của Hội CCB Thị trấn Lương Bằng phân luồng giao thông giờ cao điểm

         Không chỉ gương mẫu trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, CCB huyện nhà còn nêu cao ý thức tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế, giúp nhau thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Hội phối hợp với Ngân hàng CSXH tạo điều kiện cho gần 1200 hội viên vay hơn 32 tỷ đồng để đầu tư phát triển kinh tế. Ngoài ra, các cơ sở hội còn xây dựng Quỹ tình nghĩa, cho hội viên vay gần 5 tỷ đồng để phát triển sản xuất, đời sống. Hầu hết hội viên đều sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phát triển sản xuất, kinh doanh trên cơ sở khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, của gia đình để thực hiện mục tiêu xóa nghèo, làm giàu. Đến nay, toàn huyện có 62 trang trại, gần 570 gia trại, 19 doanh nghiệp nhỏ và vừa, 10 tổ hợp tác xã dịch vụ sản xuất kinh doanh do hội viên CCB  làm chủ với thu nhập hàng năm từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng và tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động. Hiện nay, tỷ lệ CCB thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chí mới giảm mạnh, chỉ còn 0,96%, tỷ lệ hộ gia đình CCB có mức sống giàu và khá chiếm 74%. 

          Cũng từ các phong trào, hoạt động của Hội, đặc biệt là phong trào thi đua “CCB gương mẫu” đã góp phần nâng cao chất lượng hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về chính trị - tư tưởng và tổ chức. Trong 5 năm qua, toàn hội phát triển thêm hơn 970 hội viên mới. Qua bình xét, đánh giá hằng năm, 100% tổ chức Hội các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 25-30% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 96%-98% số hội viên đạt hội viên gương mẫu, gia đình CCB văn hóa.

           Những kết quả đạt được trong các phong trào thi đua, hoạt động hội CCB 5 năm qua không chỉ khẳng định phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ của CCB sáng mãi; mà còn tạo nền tảng vững chắc để các cấp hội và cán bộ, hội viên CCB huyện nhà tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ và các phong trào, hoạt động công tác hội trong nhiệm kỳ mới, với 2 khâu đột phá đề ra là: Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Hội các cấp đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ; Nâng cao chất lượng sinh hoạt, hoạt động ở chi Hội và hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ, tổ tự quản do Cựu chiến binh đảm nhiệm. Phấn đấu trong nhiệm kỳ 2022-2027, 100% cán bộ, hội viên kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng; Hàng năm, 100 % cơ sở Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20%-30% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; từ 96% trở lên số chi Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ; Tỷ lệ hội viên gương mẫu, gia đình CCB đạt gia đình văn hóa đạt trên 96%. Trong nhiệm kỳ, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ CCB nghèo và cận nghèo theo tiêu chuẩn mới còn 0,5%, không có hội viên tái nghèo. 

Tin mới nhất

Hội Cựu TNXP huyện: Tổng kết nhiệm vụ công tác hội năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác Hội năm...(05/12/2022 10:54 SA)

Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa trao huy hiệu 75 năm tuổi đảng cho đảng viên xã Song Mai.(08/11/2022 2:38 CH)

Bàn giao bê sinh sản tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của 3 huyện Kim Động, Ân Thi và...(27/10/2022 3:28 CH)

Đại hội Hội chiến sỹ bảo vệ thành cổ Quảng Trị hè năm 1972 huyện Kim Động lần thứ II, nhiệm kỳ...(20/10/2022 3:03 CH)

Khám bệnh, tặng thuốc miễn phí cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại huyện Kim Động(15/10/2022 2:28 CH)

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và các ĐBQH tỉnh tiếp xúc với cử tri huyện Kim Động trước Kỳ họp thứ...(28/09/2022 8:37 CH)

Tiếp xúc cử tri chuyên đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.(13/09/2022 3:39 CH)

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa dự sinh hoạt chi bộ thôn Thổ Cầu(09/09/2022 4:48 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
1141 người đang online