Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Kim Động

Đăng ngày 06 - 07 - 2022
Lượt xem: 681
100%

 

Quyết định phê duyệt Quy hoạch:Quyết định phê duyệt quy hoạch huyện 2021-2030.pdf

Quyết định đính chính Quy hoạch:Quyết định đính chính quy hoạch.pdf

Báo cáo thuyết minh tổng hợp: KimDong-BCTH_KD_13.6.2022.doc

Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất:BDQH-KimDong 13.6.22.pdf

Thông báo công khai: thông báo công khai quy hoạch.pdf

Tin mới nhất

Thông báo công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Kim Động(08/07/2022 10:46 SA)

Kế hoạch phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn quy mô hộ gia đình năm 2020(01/02/2020 10:18 SA)

Kế hoạch thu gom vận chuyển rác năm 2019(15/01/2019 10:15 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
674 người đang online