Thông báo công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Kim Động

Đăng ngày 08 - 07 - 2022
Lượt xem: 564
100%

 

Thông báo: TB 1743 UBND HUYEN.pdf

Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022: 1444 qd.pdf

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022: kh22 kim dong.pdf

Báo cáo thuyết minh: BÁO CÁO THUYẾT MINH KẾ HOẠCH SỬ SỤNG ĐẤT 2022 HUYỆN KIM ĐỘNG.pdf

Tin mới nhất

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Kim Động(06/07/2022 8:02 SA)

Kế hoạch phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn quy mô hộ gia đình năm 2020(01/02/2020 10:18 SA)

Kế hoạch thu gom vận chuyển rác năm 2019(15/01/2019 10:15 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
1616 người đang online