Ban Tuyên giáo Huyện ủy: Tổng kết và triển khai công tác tuyên giáo, công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ năm 2023

Đăng ngày 12 - 01 - 2023
Lượt xem: 162
100%

Chiều ngày 12/1, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức tổng kết và triển khai công tác tuyên giáo, công tác đào tạo, bồi dưỡng LLCT, nghiệp vụ năm 2022. Đồng thời tập huấn một số nội dung nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở. Dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị có đ/c Nguyễn Chi Hội - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; đ.c Trần Thị Tuyết Nhung - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện.

 

Các đại biểu dự Hội nghị

      Năm 2022, Ban Tuyên giáo huyện ủy đã  làm tốt công tác tham mưu giúp cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành các chương trình, kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện và sơ, tổng kết các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, kết luận về lĩnh vực công tác tuyên giáo; hướng dẫn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị huyện về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “tự soi, tự sửa”; đồng thời tiếp tục tham mưu, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chuyên đề toàn khóa ĐH XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và đánh giá kết quả 1 năm thực hiện. Tham mưu Ban chỉ đạo 35 Huyện ủy chủ động nắm tình hình, định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc triển khai thực hiện NQ Đại hội Đảng các cấp; công tác phòng chống dịch Covid-19; phối hợp ngăn chặn, báo xấu tài khoản theo chỉ đạo của BCĐ 35 Tỉnh ủy. Chú trọng công tác kiền toàn tổ chức, bộ máy; đào tạo, bồi dưỡng, hoạt động của Ban tuyên giáo cơ sở; tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền theo hướng có trọng tâm, trọng điểm. Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã kịp thời cung cấp hơn 9.500 cuốn tài liệu phục vụ nghiên cứu, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết;  hơn 66.500 bản tin thông báo nội bộ; hơn 3.900 bản tin tổng hợp phục vụ sinh hoạt chi bộ hàng tháng; đồng thời chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương…Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo kịp thời nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; làm tốt công tác chính trị nội bộ, kịp thời thông tin tình hình hoạt động chống phá của các thế lực thù địch để cán bộ, đảng viên và nhân dân đề cao cảnh giác, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn…

          Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị: Năm 2022, Trung tâm chính trị huyện đã tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị nghiệp vụ, mở tổng số 31 lớp, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm, với số lượng hơn 2.600 học viên, đạt 101,7% KH…

Đ/c Nguyễn Chi Hội - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

         Tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Chi Hội - Phó BTTT huyện ủy đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác tuyên giáo, công tác đào tạo, bồi dưỡng LLCT năm 2022; đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế; nhấn mạnh một số nội dung quan trọng mà cấp ủy, chính quyền, ngành tuyên giáo cần tập trung triển khai thực hiện trong thời gian tới: Trong đó, tiếp tục làm tốt công tác tham mưu xây dựng KH học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; trọng tâm là đưa Nghị quyết ĐH 13 của Đảng và NQ Đại hội Đảng bộ các cấp đi vào cuộc sống. Đẩy mạnh hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kịp thời đấu tranh, phản bác hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên. Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo cần tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thường xuyên trau dồi, học tập nâng cao trình độ, đặc biệt cần xác định rõ công tác tuyên giáo là đi trước mở đường, đi cùng thực hiện và đi sau tổng kết, khắc phục những tồn tại, hạn chế,  làm tốt công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, kịp thời tham mưu giúp cấp ủy giải quyết những vấn đề dư luận quan tâm, không để hình thành điểm nóng. Cùng với đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức triển khai học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, đổi mới công tác giảng dạy và học tập LLCT; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy LLCT và cán bộ làm công tác tuyên giáo, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới…

Tin mới nhất

Bế giảng Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Động...(31/03/2023 10:29 SA)

Khai giảng Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Động...(27/03/2023 2:40 CH)

Khai giảng lớp Sơ cấp Lý luận chính trị năm 2023(22/03/2023 2:35 CH)

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy trao huy hiệu Đảng đợt 3/2 cho các Đảng viên xã Vĩnh Xá(02/02/2023 6:05 CH)

Các đồng chí Lãnh đạo huyện Kim Động: Kiểm tra, chúc tết LLVT các xã, thị trấn làm nhiệm vụ trực...(21/01/2023 12:05 SA)

Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho thanh niên ưu tú trúng tuyển NVQS năm 2023(13/01/2023 8:39 CH)

Hội nghị lần thứ Mười khóa XXII, nhiệm kỳ 2019-2024 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện(09/01/2023 11:11 SA)

Kim Động: Giao ban bí thư chi bộ, trưởng thôn năm 2023(07/01/2023 10:29 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
716 người đang online