Thông báo điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng viên chức 2023

Đăng ngày 08 - 11 - 2023
Lượt xem: 40
100%

 

Tin mới nhất

Quyết định ban hành Nội quy phỏng vấn xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp...(23/11/2023 3:28 CH)

Thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp...(20/11/2023 8:04 SA)

Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập tại kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự...(17/11/2023 7:57 SA)

Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đăng ký dự tuyển vào vị trí Phóng viên, thí sinh có...(17/11/2023 8:13 SA)

Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh dự tuyển vào vị trí Phóng viên và thí sinh có...(16/11/2023 10:59 CH)

Thông báo danh sách các thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022(10/05/2023 2:06 CH)

Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc...(10/02/2022 4:27 CH)

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã...(01/01/2022 11:19 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
156 người đang online